NFo u sportu

Dragi Edukatoru, tko si ti?

Edukatori imaju ključnu ulogu u aktivnostima NFO-a, jer osim voditelja procesa, oni također predstavljaju “autorativne” osobe u procesu. U ovom Poglavlju dobivamo uvid u njihovu ulogu i potrebne vještine.

Kao početnu točku, Oxfordski rječnik definira osposobljavanje/edukaciju kao “dovođenje do željenog standarda izvedbe ili ponašanja putem instrukcija i prakse”.

Koji je željeni standard i kako se on postiže može se jasno razlikovati. Edukatori su ključna komponenta NFO-a, bez kojih ne bi bilo nikakvog vrijednog ishoda. Uloga edukatora je jako odgovorna i izazovna. Ponekad može biti teška i iscrpljujuća. Ali je zato uvijek dinamična i zahtijeva stalan fokus i koncentraciju. Edukatore uvijek ocjenjuju polaznici, zajednica i društvo, budući da imaju javnu ulogu, rade s ljudima i ispunjavaju pedagoške ciljeve/ciljeve učenja. Najmoćniji alati koje edukatori posjeduju u radu s drugima su osobni primjer i inspiracija, kojima zrače i prenose ih na svoje polaznike. 

Osposobljavanje/edukacija je poseban oblik obrazovanja ili podučavanja koji obuhvaća prijenos znanja i kasnije izvođenje vještina. U procesu osposobljavanja, edukator ima različite odgovornosti. Osim što mora biti vješt u komunikaciji tako da učenici razumiju značenje i namjeru iskustva, edukator mora biti svjestan potreba učenika i biti osjetljiv na njihove probleme. Edukator bi mogao biti obvezan utjeloviti veliki broj uloga: prezenter, demonstrator, vodič, administrator. Tipično, edukator stvara specifične ciljeve koje treba postići unutar zadanog vremenskog razdoblja, a zatim upravlja danim vremenom kako bi osigurao da do kraja aktivnosti (bilo da je to 15 minuta ili 2 tjedna) svi ciljevi budu ispunjeni. Edukator upravlja zadacima i procesima te unaprijed osmišljava aktivnosti kako bi osigurao postizanje ishoda edukacije.