NFo u sportu

Konkretna ili izravna iskustva koja svi imamo daju materijale za promatranje i razmišljanje, koji na kraju dovode do realizacije i formiranja apstraktnih pojmova. Potonji se sa svoje strane mogu aktivno koristiti u novim okruženjima i tako stvarati iskustva, kao što je prikazano na dijagramu:

Iskustveno učenje posjeduje sljedeće značajke:

• Iskustva se pažljivo biraju s obzirom na njihov potencijal učenja.
• Učenik je aktivno angažiran u postavljanju pitanja, istraživanju, eksperimentiranju, znatiželji, rješavanju problema, preuzimanju odgovornosti, kreativnosti i stvaranju značenja te ga se izaziva da preuzme inicijativu, donosi odluke i bude odgovoran za rezultate.
• Razmišljanje o učenju tijekom i nakon nečijih iskustava koje vodi analizi, kritičkom razmišljanju i sintezi.
• Učenici su uključeni intelektualno, emocionalno, društveno i/ili fizički, što stvara percepciju da je zadatak učenja autentičan.
• Razvijaju se i njeguju odnosi: učenik prema sebi, učenik prema drugima i učenik prema svijetu u cjelini.

Tijekom iskustvenog učenja, uloga voditelja (u našem slučaju i uloga sportskog pružatelja) je:

• Odabrati prikladna iskustva koja zadovoljavaju gore navedene kriterije.
• Postaviti probleme, postaviti granice, podržavati učenike, osigurati prikladne resurse, osigurati fizičku i emocionalnu sigurnost i olakšati proces učenja.
• Prepoznati i poticati spontane prilike za učenje, baviti se izazovnim situacijama, eksperimentirati (sve dok se ne ugrožava dobrobit drugih) i otkrivati rješenja.
• Pomoći učeniku da uoči veze između jednog konteksta i drugog, između teorije i iskustva i potaknuti to ispitivanje više puta.

Međutim, iskustveno se učenje treba voditi određenim principima i biti prilično strukturirano unatoč svojoj fleksibilnosti i fluidnosti: namjera, autentičnost, planiranje, jasnoća, orijentacija i obuka, promatranje i ocjenjivanje, kontinuirano usavršavanje, ocjenjivanje i prepoznavanje, neka su od najvažnijih.

“Nije dovoljno inzistirati na potrebi za iskustvom. Kvaliteta iskustva je najvažnija.”

John Dewey