sport u nfo

Obrazovanje kroz sport (OKS) je koncept koji spaja osobni razvoj i tjelesne aktivnosti. To je snažan pedagoški pristup i metoda učenja. Ono što ga čini jedinstvenim i zanimljivim za mlade je činjenica da se stjecanje znanja i vještina odvija uz prakticiranje ugodnih i uključivih aktivnosti.

Prema najopsežnijoj definiciji, ETS je neformalni obrazovni pristup koji radi sa sportom i tjelesnim aktivnostima i koji se odnosi na razvoj ključnih kompetencija pojedinaca i grupa kako bi se doprinijelo osobnom razvoju i održivoj društvenoj transformaciji.

Važno je napraviti razliku između obrazovanja za sport, obrazovanje sportom i kroz sport. Naravno, svi ovi koncepti imaju tjelesnu aktivnost u svojoj srži, ali njihovi ciljevi se razlikuju. Obrazovanje za sport ima za cilj razvijanje kompetencija za poboljšanje tjelesnih performansi u kontekstu natjecateljskog sporta. Fokusira se na pobjedu. S druge strane, obrazovanje sportom je nešto dublji koncept koji se oslanja na sport za promicanje zdravlja i dobrobiti društva. Posljednje, ali ne i najmanje važno, je obrazovanje kroz sport koje, opet, nudi cjelovitiju perspektivu od druga dva. U tom smislu sport treba smatrati alatom za osobno usavršavanje koje na kraju izaziva i društvenu transformaciju.

Ovaj pristup povezivanja sporta i NFO-a već su uveli praktičari diljem svijeta. Prije su spomenute neke od najistaknutijih prednosti sporta i tjelesne aktivnosti, ali u kontekstu razvoja mekih vještina mladih važno je razumjeti njihovu međukorelaciju s očekivanim ishodima NFO-a. Donja tablica ukazuje na temeljne kompetencije na koje bi se moglo pozitivno utjecati uvođenjem sporta kao metode učenja.

Stoga, kada osmišljavate svoj program aktivnosti u radu s mladima, prvi bi korak trebao biti odrediti na koju kategoriju kompetencija želite ciljati. Na temelju toga razmislite o veličini grupe s kojom radite i odlučite jesu li prikladniji individualni ili grupni sportovi. Važno je omogućiti princip sudjelovanja u ovoj fazi i osigurati da svi sudionici mogu sudjelovati.