НФО ВО СПОРТ

НАЈДЕТЕ ГО РИТАМОТ НА МИРОТ!

Времетраење: 90 минути (активноста може да биде и пократка во зависност од бројот на учесниците
Целна група: Постари од 13 години – применливо за сите спортови
Големина на група: Било кој број на учесници
Човечки ресурси: Еден фасилитатор на активностите
Потребен простор: Отворен простор (спортски терен, голема просторија или надвор)
Потребни материјали: Столови/перничиња, топка

Цели на сесијата:
• Да се промовираат вредностите на солидарноста и мирот
• Да се унапредат вештините на учесниците во справувањето со конфликти
• Да се искорени насилството и да се негува помирувањето

Опис:

Чекор 1 (10 минути):
Објаснете ја играта:
• Побарајте од учесниците да седнат во круг
• Објаснете им дека ова ќе им биде можност да ги споделат своите лични искуства за инциденти на насилство или тензии кои им се случиле додека спортуваат.
• Охрабрете ги да споделуваат приказни за луѓето кои се агресивни кон нив или другите.
• Објаснете го правилото дека лицето кое ја има топката е она на кое му е дозволено да зборува, додека остатокот од групата внимателно ја слуша неговата приказна.
• За да ги натерате да се чувствуваат сигурно и самоуверено, како и да разберат како функционира ова, започнете со споделување на сопственото искуство, како пример што треба да го следат.

Чекор 2 (60 минути):
Започнете ја активноста:
• Спроведете кратка бура на идеи за фразата „насилство во спортот“, барајќи од учесниците да дадат конкретни примери (на пр. вербална злоупотреба, исмејување, удирање, вандализам итн.).
• Замолете ги сите да одвојат 5 минути за да размислат за сопственото искуство во спортот и направат избор на еден инцидент во кој тие биле жртви, еден како сторители и еден како случајни минувачи.
• Побарајте од учесниците да го споделат своето искуство со групата. Говорникот треба да ја држи топката додека ја споделува, а потоа да ја пренесе на следниот.
• Откако учесникот ќе ја сподели својата приказна, замолете го да избере физичка вежба (на пр. скок 10 пати, направи 5 склекови, трчање околу кругот 2 пати, постигнување кош итн.) која треба да биде испорачана од сите членови на група која имала слично искуство додека се занимавала со спорт.
• Обидете се да ги поттикнете сите учесници да споделат барем по еден инцидент.

Краток разговор: (20 минути)
Откако ќе заврши активноста, групата треба да го започне процесот на анализирање:
• Дали беше тешко да се отвориш и да го споделиш нивното искуство? Како се чувствуваа кога се сеќаваа на овие тешки/непријатни моменти?
• Зошто се случи оваа насилна ситуација?
• Како се чувствуваа кога се случи овој инцидент? Зошто се однесуваа како што се однесуваа?
• Како можеа да се однесуваат поинаку? Што можеше да се направи за да се спречи инцидентот да се случи?
• Што подразбираат под зборот „толеранција“?
• Што подразбираат под зборот „помирување“?
• Зошто овие вредности се важни за спортот и како се поврзани?
Овие прашања се само индикативни- можете да ги менувате, додавате нови или елиминирате некои, по ваш избор.