NFo u sportu

Ciklus učenja

Neformalno obrazovanje može biti prilično složeno i izazovno kako za učesnike tako i za facilitatore, trenere ili sportske trenere. Tako i treba da bude, jer je ideja da se ciljna publika stimuliše na više načina, da se vodi kroz sve faze procesa učenja, da im se dozvoli da uživaju u putovanju, da komuniciraju jedni sa drugima i da na kraju ovo iskustvo pretvore u čisto znanje, već́ svareno i nastanjeno u njihovim umovima i dušama. Tek tada će moći da razmišljaju i cene rezultate i da osećaju dovoljno samopouzdanja da dalje prenesu stečeno znanje i umnože rezultate svog truda. Ovaj proces učenja nema definisan početak ili kraj. To je neprekidni krug u kome jedna faza sledi drugu, pružajući učesnicima jedinstveno iskustvo učenja i upijenog znanja.

Dakle, koje metode, alati i tehnike pripadaju kojoj fazi učenja? I kako se mogu primeniti u sportu? Izvolite!

DOŽIVLJAVANJE: simulacija, igranje uloga, izgradnja tima, aktivnosti za razbijanje leda, podizanje energije itd.
PRIMENA: studije slučaja, aktivnosti za rešavanje problema, igranje uloga, prezentacije itd.
GENERALIZACIJA: deljenje iskustava, pripovedanje, diskusija, primeri iz stvarnog života itd.
REFLEKSIJA: evaluacija, grupe za refleksiju, analiza rezultata, debrifing, listovi za evaluaciju, analiza nakon igre itd.

Posle svog ovog znanja… sada ste spremni da napredujete! Ostavimo teoriju po strani i pređimo na praksu!