sport u nfo

BRZO ILI NETAČNO

Kratak pregled: Ovoje standardni kviz tipa „Tačno/netačno“ ali zasnovan na fudbalskom treningu u kome se koriste čunjevi. Učesnici su podeljeni u dve grupe i takmiče se u kvizu „Tačno/netačno“ na temu sporta u različitim evropskim državama. Postavljene su prepreke od plastičnih čunjeva i takmičari dva tima se prvo takmiče u njihovom savladavanju, a onaj koji prvi savlada prepreku odgovara na pitanje.

Kategorije kompetencije:
– Komunikacija na maternjem/stranom jeziku
– Društvene i građanske kompetencije, jednakost u sportskim aktivnostima
– Kulturna svest, interkulturalni dijalog u sportu
Trajanje: 90 minuta
Ciljna grupa: 12 i više godina
Učesnici: igra se može prilagoditi različitom broju učesnika, a minimalno je potrebno 8 učesnika.
Materijali i okruženje:

– Papirne table, markeri
– Najmanje 12 čunjeva
– 2 fudbalske ili manje plastične lopte ako se igra igra unutra.

Priprema:
Kreirajte kviz sa dovoljnim brojem pitanja – najmanje dvostrukim u odnosu na broj učesnika – tako da svako može da igra bar dva puta. Pitanja treba da budu osmišljena tako da provere znanje koje učesnici imaju o postignućima i različitostima kroz dugu istoriju sporta u Evropi. Pitanja treba da budu jasna i na njih treba lako da se odgovara sa „Tačno“ ili „Netačno“. Cilj je da se podstakne dijalog i interesovanje za ovu temu.

Detaljan opis:

Korak 01 – Podelite učesnike u dva tima. U svakom timu treba da ima jednak broj muških i ženskih igrača. Takođe proverite da li među učesnicima ima onih koji se bave fudbalom, pa i njih jednako distribuirajte po grupama. (5 min)
Korak 02 – Postavite čunjeve u dva reda sa jednakim razmacima između čunjeva. Postavite ih tako da učesnici mogu da vode loptu menjajući stranu kretanja svaki put kad prođu čunj. Ova vežba se zove slalom. Objasnite timovima da je cilj da urade slalom brže od protivnika. (5 min)
Korak 03 – Učesnici igraju igru. Ona se igra u parovima koji se sastoje od igrača različitih timova. Pobednik svake igre može da odgovori na postavljeno pitanje sa „Tačno“ ili „Netačno“. Ako je odgovor pogrešan, protivnički tim dobija poen. (50 min)
Korak 04 – Debrifing (20 min):
Započnite diskusiju sa učesnicima posle igre. Postavite im pitanja poput ovih:
– Da li vam se dopala igra?
– Kako ste doživeli ponašanje drugih učesnika?
– Možete li da prilagodite komunikaciju njima i na koji način?
– Šta ste naučili i na koji način?
– Da li vas je tema zainteresovala i da li želite više o njoj da naučite?