Pilotiranje “INThROugh” metodologija

Proces pilotiranja inovativnih INThROugh metodologija za integraciju sporta i neformalnog obrazovanja uspešno je završen u sve 3 partnerske zemlje – Srbiji, Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji. Metodologije su pilotirane u okviru programa omladinskih organizacija i u okviru svakodnevnih aktivnosti lokalnih sportskih klubova. Povratne informacije koje smo dobili od trenera, omladinskih radnika i mladih ljudi će nam pomoći da finalizujemo i optimizujemo metodologije sadržane u 2 INThROugh vodiča. Kada budu u potpunosti završeni, ovi vodiči će biti besplatno dostupni svim članovima omladinskih organizacija i sportskih klubova koji su voljni da pruže neformalno obrazovanje mladima u sportu i kroz njega.

Projekat „INThROugh“ sufinansira Erazmus+ program Evropske unije.