TRANSNACIONALNI SASTANAK U OKVIRU PROJEKTA „INTHROUGH” ODRŽAN U BEOGRADU U SRBIJI

Četvrti transnacionalni sastanak u okviru projekta „INThROugh – moć međusektorske sinergije između obrazovanja i sporta“ održan je u Beogradu u Srbiji  od 11. do 13. aprila 2022. godine. 

Glavni cilj ovog sastanka je bio da se olakša institucionalizacija neformalne edukacije u bazičnim sportovima i kroz njih. Zbog toga su se partnerske organizacije i sportski klubovi iz Srbije, Hrvatske i Severne Makedonije sastali sa predstavnicima lokalnih opština u kojima im je sedište kako bi sa njima razgovarali o načinima za razvoj preporuka za dokazano svrsishodne politike koje bi bile način za lokalne uprave da podrže obrazovanje u sportu i kroz sport kao sredstvo za promovisanje evropskih vrednosti i podsticanje interkulturalnog dijaloga. Naše namere su da ove preporučene politike postanu deo lokalnih akcionih planova za omladinu koje lokalne uprave usvajaju približno na svake 4 godine. 

Projekat „INThROugh“ je kofinansiran od strane Erasmus+ Programa Evropske unije.