PETI TRANSNACIONALNI SASTANAK U OKVIRU PROJEKTA „INTHROUGH” ODRŽAN U VARAŽDINU

Peti transnacionalni sastanak u okviru projekta „INThROugh – moć međusektorske sinergije između obrazovanja i sporta“ održan je hrvatskom gradu Varaždinu od 9. do 11. maja 2022. godine. 

Ovaj sastanak je organizovan sa ciljem da se formiraju temelji i zaključe sporazumi za osnivanje „INThROugh” mreže koja će obezbediti dugoročnu međusektorsku saradnju između partnerskih organizacija, sportskih klubova i lokalnih uprava koje učestvuju u realizaciji projekta. Iz tog razloga je na ovom sastanku potpisano pismo o namerama između aktera koji su uključeni u projekat i javno predstavljeno na konferenciji za štampu. U okviru ovog susreta je takođe organizovan i događaj na otvorenom za mlade ljude, sportske trenere i edukatore. Na događaju su prikazani benefiti i uticaj korišćenja metodologija razvijenih i primenjenih u okviru projekta za integrisanje sporta i obrazovanja u sredstvo za promovisanje evropskih vrednosti. 

Pošto je ovo ujedno bio i poslednji sastanak organizovan u okviru projekta „INThROugh” partneri su imali priliku da naprave dubinsku evaluaciju ishoda i rezultata projekta, razgovaraju o pripremi finalnog izveštaja i definišu detalje o promotivnoj kampanji na društvenim mrežama. 

Projekat „INThROugh“ je kofinansiran od strane Erasmus+ Programa Evropske unije.