NAČELA KOJIMA

SE VODIMO

Na ovoj stranici možete istražiti vodeća načela koja čine temelj mreže INThROugh.

VODEĆA NAČELA

Promocija
EU vrijednosti
Sinergija
Jezik
Obrazovanje
Sudjelovanje

Mreža INThROugh posvećena je promicanju interkulturalnog dijaloga i jačanju europskog projekta među svim građanima – posebice mladima. Vjerujemo da je to od ključne važnosti za budućnost Europe.

Članovi Mreže čvrsto vjeruju da ugrađivanje europskih vrijednosti u živote lokalnih zajednica i mladih ljudi predstavlja kamen temeljac društvenog i individualnog razvoja te predstavlja ključni korak prema postizanju inkluzivnog europskog građanstva.

Međusektorska sinergija između masovnog sporta i obrazovanja snažna je pokretačka snaga za rješavanje i transformaciju društvenih i transnacionalnih izazova. Zato smo odlučni podržati suradnju i sinergiju svih relevantnih dionika na lokalnoj razini – sportskih klubova, udruga mladih i lokalnih vlasti.

Sport predstavlja neutralan jezik koji je razumljiv svim mladima, bez obzira na njihovu etničku, vjersku, kulturnu ili ekonomsku pripadnost. To je također jedan od najomiljenijih i najučinkovitijih oblika aktivizma među mladima pa igra vitalnu ulogu u njihovom društvenom obrazovanju.

Obrazovanje u sportu i kroz sport može značajno osvijestiti mlade o gorućim problemima s kojima se svi susrećemo i podržati ih u postizanju cjeloživotnih odgojno-obrazovnih ciljeva jačanja solidarnosti i tolerancije, kao i povećanja razumijevanja vrijednosti jednakosti, raznolikost i mira.

Smatramo da je potrebno povećati sudjelovanje i angažman mladih u sportu i tjelesnim aktivnostima za poboljšanje zdravlja u Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, s obzirom da je ta razina sudjelovanja niža od prosjeka EU. Aktivno sudjelovanje u sportskim aktivnostima pomaže zaštiti i poboljšanju tjelesnog i psihičkog zdravlja mladih.

PISMO NAMJERE

Vodeća načela sažeta su u Pismu namjere kojeg su potpisali predstavnici lokalnih vlasti, sportskih klubova i organizacija mladih iz Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Projekt"INThROugh - Power of cross-sectoral synergy between education and sport" sufinanciran je iz Erasmus+ programa Europske unije.