INTHROUGH je

GLOKALAN

 

Na ovoj stranici možete pristupiti preporukama politikA za lokalne vlasti za promicanje neformalnog obrazovanja u i kroz sport. Ove su preporuke osmišljene za implementaciju na lokalnoj razini, ali i za globalnu distribuciju kako bi se povećao njihov doseg i učinak. Kombinacijom globalnog i lokalnog INThROugh je postao glokalan. To također znači da su naše preporuke primjenjive u svim europskim zemljama.

PREPORUKE LOKALNIH POLITIKA

Unutar projekta “INThROugh” razvijen je niz preporuka za politike koje su utemeljene na dokazima i predstavljene lokalnim vlastima kako bi ih uključili u njihove Akcijske planove za mlade. Cilj ovih preporuka je dati poticaj lokalnim vlastima i dionicima u osiguravanju pristupa mladih obrazovanju u i kroz sport.

PREDNOSTI PREPORUKA LOKALNIH POLITIKA

PROMICANJE NEFORMALNOG OBRAZOVANJA

U preporukama se zalaže za veću prepoznatljivost i primjenu neformalnog obrazovanja, posebice u sportu i kroz sport.

SMJERNICE ZA LOKALNE DIONIKE

Naše preporuke za politike nude smjernice za lokalne dionike o tome kako poboljšati pristup mladih obrazovanju u i kroz sport koji je usmjeren na promicanje europskog projekta i jačanje međukulturalnog dijaloga.

OSNAŽIVANJE SUDJELOVANJA MLADIH U SPORTU

Jedan od ciljeva preporuka lokalnih politika je promicanje i osnaživanje sudjelovanja mladih u sportu i tjelesnim aktivnostima, koje predstavljaju ključni korak u njihovom mentalnom i tjelesnom razvoju i dobrobiti.

MEĐUSEKTORSKA I TRANSNACIONALNA SURADNJA

Preporukama i projektom pozivamo vlasti, klubove, organizacije i druge dionike na izgradnju zajedničke suradnje na stvaranju lokalnih i međunarodnih prilika za obrazovanje mladih u i kroz sport.

INTRO PREPORUKE POLITIKA

Preporuke lokalnih politika razvijene u okviru ovog projekta sažete su u dokumentu koji je javno dostupan i koji se može preuzeti klikom na donju poveznicu.

Projekt"INThROugh - Power of cross-sectoral synergy between education and sport" sufinanciran je iz Erasmus+ programa Europske unije.