NFo u sportu

Dragi treneru, ko si ti?

Treneri igraju ključnu ulogu aktivnostima NFO jer, pored facilitatora procesa, oni predstavljaju figuru „autoriteta“ u procesu. U ovom poglavlju ćemo vam približiti njihovu ulogu i veštine koje su im potrebne.

Za početak, Oksfordski Rečnik definiše trening kao „dovođenje do željenog standarda performansi ili ponašanja kroz instrukcije ili vežbu“.

Šta je željeni standard i kako se postiže očigledno može da varira. Treneri su krucijalna komponenta NFO bez koje ne bi bilo nikakvog vrednog rezultata. Uloga trenera je veoma odgovorna i izazovna. Ponekad može biti teška i iscrpljujuća. Ali je uvek dinamična i zahteva konstantan fokus i koncentraciju. Trenere uvek procenjuju učesnici treninga, zajednica i društvo jer imaju javnu ulogu, rade sa ljudima i ostvaruju pedagoške/obrazovne ciljeve. Najmoćniji alat koji treneri mogu da koriste u svom radu je lični primer i inspiracija koju prenose na učesnike treninga.

Trening je specifična forma obrazovanja ili podučavanja koja obuhvata transfer znanja i kasnije korišćenje stečenih veština. U procesu treninga, trener ima različite odgovornosti. Pored toga što je vešt u komunikaciji kako bi učesnici razumeli značenje i svrhu iskustva, trener mora biti svestan potreba učenika i osetljiv na njihove probleme. Trener može biti primoran da igra veliki broj uloga: prezentatora, demonstratora, vodiča, administratora. Tipično, trener kreira specifične ciljeve koje treba postići u datom vremenskom periodu, a zatim upravlja datim vremenom kako bi osigurao da do kraja sesije (bilo da je to 15 minuta ili 2 nedelje) svi ciljevi budu ispunjeni. Trener upravlja zadacima i procesima i planira sesiju unapred kako bi osigurao da se ishodi treninga postignu.