NFO U sportU

Konkretna ili direktna iskustva koja svi imamo daju nam materijal za posmatranje i razmišljanje, koji na kraju dovode do realizacije i formiranja apstraktnih pojmova. Oni se mogu aktivno koristiti u novim okruženjima i na taj način stvarati iskustva, kao što je prikazano na dijagramu:

 Iskustveno učenje podrazumeva sledeće odlike:

• Iskustva su pažljivo odabrana u skladu sa potencijalom za učenje.
• Učenik je aktivno uključen u postavljanje pitanja, istraživanje, eksperimentisanje, radoznalost, rešavanje problema, preuzimanje odgovornosti, kreativnost i izgradnju značenja i izaziva se da preuzme inicijativu, donosi odluke i bude odgovoran za rezultate.
• Razmišljanje o naučenom tokom in nakon iskustva koje vodi analizi, kritičkom razmišljanju i sintezi.
• Učenici su angažovani intelektualno, emocionalno, socijalno i/ili fizički, što proizvodi percepciju zadatka kao autentičnog.
• Odnosi koji se razvijaju i neguju: učenika prema sebi, učenika prema drugima i učenika prema svetu uopšte.

Tokom iskustvenog učenja uloga facilitatora (u našem slučaju takođe nsportskog trenera) je da:

• odabere odgovarajuća iskustva koja zadovoljavaju prethodno navedene kriterijume.
• postavi probleme, odredi granice, podrži učenike, obezbedi odgovarajuće izvore, obezbedi fizičku i emocionalnu bezbednost i pomogne proces učenja.
• prepozna i ohrabri spontane prilike za učenje, angažovanje u izazovnim situacijama, eksperimentisanje (koje ne dovodi u opasnost druge) i otkrivanje rešenja.
• Pomogne učeniku da primeti vezu između jednog i drugog konteksta, između teorije i iskustva i da podstakne ponavljanje ovakvog preispitivanja.

Međutim, iskustveno učenje treba da bude vođeno određenim principima i da bude prilično strukturirano uprkos svojoj fleksibilnosti i fluidnosti: namera, autentičnost, planiranje, jasnoća, orijentacija i trening, posmatranje i procena, stalno usavršavanje, procena i prepoznavanje su neki od najvažnijih.

„Nije dovoljno insistirati na potrebi za iskustvom. Kvalitet iskustva je ono što je najvažnije“

John Dewey