sport u nfo

IGRA „THE EXPERIENTERS“

Kratak pregled: Ova vežba se zove „The Experienters“ jer uči grupu o preferiranim stilovima učenja u prvom koraku. Različiti pristupi će biti demonstrirani tokom igre košarke i učesnici će biti pozvani da odrede stil koji im najviše odgovara.

Kategorije kompetencije:
– Komunikacija na maternjem/stranom jeziku
– Učenje učenja
– Društvene i građanske kompetencije
– Kulturna svest, tolerancija
Trajanje: 120 minuta
Ciljna grupa: 16 i više godina
Učesnici: 20-30 učesnika
Materijali i okruženje:
– Košarkaški teren
– 2 lopte za košarku
– 2 pištaljke
– Kartice sa stilovima učenja i objašnjenjima
– Majice/dresovi da bi se odvojili timovi
– Računar, projektor
– Papirna tabla, markeri, samolepljivi papirići

Priprema:

Obezbedite čisto igralište i napumpane lopte. Obezbedite dovoljan broj majica/dresova u različitim bojama za svaki tim. pripremite kartice unapred. Napravite kratku prezentaciju stilova učenja (divergentni, asimilativni, konvergentni, akomodacioni) pre same aktivnosti.

Detaljan opis:

Korak 01 – Učesnicima su podeljene kartice sa stilovima učenja i od njih se traži da se ponašaju u skladu sa njima. Treba da razmisle o tome i odluče kako će implementirati svoju ulogu. Grupa je podeljena u timove tako da svaki tim ima bar jednog predstavnika svakog stila učenja. Svaki tim se sastoji od najmanje 5 učesnika, a može ih sadržati do 7 tako da se menjaju tokom igre. (15 min)
Korak 02 – Detaljno objasnite pravila košarke. Naučite igrače osnovama kretanja u košarci. Proverite da li su svi razumeli pravila. (15 min)
Korak 03 – Kartice sa ulogama:
1. DIVERGENTNI STIL (konkretan – reflektivan)
Sarađujte intenzivno sa svima u svom timu. Pokušajte da koristite što više mašte. Pokušajte da donesete kreativna rešenja u igru. Prilagodite se okruženju koje se brzo menja.
2. ASIMILATIVNI STIL (apstraktan – reflektivan)
Razvijte teoriju o tome kako bi vaš tim trebalo da igra. Predstavite ovu strategiju grupi na osnovu pažljive analize sposobnosti tima i prepreka. Pokušajte da napravite priču od pojedinačnih činjenica (induktivno razmišljanje).
3. KONVERGENTNI STIL (apstraktan – aktivan)
Budite praktično orijentisani. Fokusirajte se na čitavu igru i pobedu umesto na odvojene aspekte i detalje. Pokušajte da se ne prepuštate suviše emocijama tokom igre.
4. AKOMODACIONI STIL (konkretan – aktivan)
Slušajte intuiciju i reagujte brzo u svim situacijama. Preuzimajte aktivnu ulogu sve vreme i preuzimajte što više rizika tokom igre.
Korak 04 – Učesnici igraju igru. U zavisnosti od broja timova, možete organizovati manji turnir. Svaka igra traje oko 10 minuta. Ukupno trajanje: 60 min.
Korak 05 – Debrifing (30 min):
Povedite diskusiju sa učesnicima posle igre. Postavite im sledeća pitanja.
– Kako ste se osećali tokom aktivnosti?
– Šta se događalo tokom igre, koji su momenti bili interesantni?
– Šta ste naučili i na koji način?
– koje je vaše mišljenje o tipologiji stilova učenja?
– Možete li da primenite stečeno znanje da biste unapredili komunikaciju sa određenim ljudima?
Korak 06 – Dodatne informacije: možete slobodno otvoriti diskusiju sa učesnicima o testu za utvrđivanje stila učenja koji su uradili pre nego što su došli na vaš NFO događaj.