sport u nfo

PREMA CILJU

Kratak pregled: Učesnici će imati prilike da prođu kroz različite faze postizanja cilja kroz igru nadvlačenja konopca. Naučiće kako da organizuju i sprovedu uspešne akcije na osnovu strateškog promišljanja i aktivnosti uz pomoć saradnje, timskog duha i planiranja.

Kategorije kompetencija:
– Komunikacione sposobnosti
– Fokus na postizanje cilja
– Saradnja u postizanju cilja
– Strateško razmišljanje i planiranje

Trajanje: 60 minuta
Ciljna grupa: 15 i više godina
Učesnici: 20-30 učesnika
Materijali i okruženje:

– Igralište ili teren
– Jak konopac (5-6 metara dužine, u zavisnosti od broja igrača)
– Računar, projektor
– Papirna tabla, markeri, samolepljivi papirići

Priprema:

Proverite da li dužina konopca odgovara broju učesnika koji će biti prisutni tokom vežbe. Ako je on kraći nego što je potrebno, treba da se odlučite za alternativni scenario tako što ćete nekim članovima tima dati drugačije zadatke u smislu da svaki tim može da izabere svog analitičara, vođu, navijače itd. koji neće igrati već će asistirati tokom vežbe obavljajući svoje specijalne zadatke.

Detaljan opis:

Korak 01 – Podelite učesnike na dve grupe. Objasnite da treba da se takmiče u nadvlačenju konopca protiv drugog tima i da imaju vremena da se ukratko dogovore strategiji unutar svojih timova. Posavetujte ih da treba da odluče o tome ko će biti lider tima i ko će biti prva osoba u redu. Na svaka 2 minuta, osoba koja je prva u redu moraće da ode na kraj reda i to dok nadvlačenje traje. (20 min)
Korak 02 – Dajte učesnicima priliku da se međusobno takmiče, a posle prvog kruga uvedite novo pravilo na licu mesta – na primer, da stoje na jednoj nozi dok vuku konopac. (20 min)
Korak 03 – Proglasite pobednika i proslavite rezultate.
Korak 04 – Debrifing (30 min):
Povedite diskusiju sa učesnicima posle igre. Postavite im sledeća pitanja.
– Kako ste se osećali tokom aktivnosti?
– Šta se događalo tokom igre, koji su momenti bili interesantni?
– Kako ste isplanirali izvedbu?
– Da li ste uspeli da predvidite promenu pravila kroz svoju strategiju?
– Kako ste odlučili ko će biti vođa tima?
– Koje druge uloge ste delegirali ili prepoznali unutar svoje grupe?
– Možete li da primenite stečeno znanje da biste unapredili strateški pristup u svom svakodnevnom radu i životu?
Korak 05 – Razdelite štampani materijal o strateškom planiranju i njegovim fazama. Diskutujte sa učesnicima o primerima strateškog planiranja iz svakodnevnog života.