sport u nfo

RUŠENJE PREDRASUDA

Kratak pregled: Učesnici će imati priliku da nauče nešto o stereotipima i predrasudama kroz vežbu koja se zasniva na kuglanju. Oni će pokušati da vide kako je u koži njihovih vršnjaka sa smanjenim mogućnostima.

Kategorija kompetencija:
– Komunikacione veštine
– Prihvatanje razlika
– Učenje o jednakim šansama
– Empatija i tolerancija

Trajanje: 90 minuta
Ciljna grupa: 14 i više godina
Učesnici: 20 učesnika
Materijali i okruženje:

– Sala za kuglanje
– Oprema za kuglanje
– Povezi za oči
– Papirna tabla i markeri

Priprema:

Proverite da li su svi upoznati sa pravilima kuglanja i adekvatno opremljeni. Pošto će učesnici igrati sa povezom preko očiju, okruženje treba da bude bezbedno za ovakvu aktivnost.

Detaljan opis:

Korak 01 – Podelite učesnike u dve grupe. Recite im da je cilj da pobede drugi tim u kuglanju ali sa povezima preko očiju. Samo jedan član tima neće imati povez ali on neće učestvovati. On će samo moći da komentariše i usmerava kada je potrebno. Dajte učesnicima vremena da se pripreme.(20 min)
Korak 02 – Učesnici igraju igru. Poeni treba da se beleže kao i obično u kuglanju. Navigator može u nekom trenutku da zameni mesto sa jednim od igrača. (40 min)
Korak 03 – Debrifing (30 min):
Povedite diskusiju sa učesnicima nakon igre. Postavite im sledeća pitanja:
– Kako ste se osećali tokom aktivnosti?
– Šta se dogodilo tokom igre, koji momenti su bili interesantni?
– Kakav je bio osećaj igrati ne koristeći vid?
– Šta su bili najveći izazovi za igrače?
– Možete li da zamislite kako je slepim osobama?
– Imate li više razumevanja za izazove sa kojima se oni susreću u svom životu?
– Da li je „glas“(navigator) bio koristan? Ko su glasovi slepih osoba u stvarnom svetu?
– Mogu li osobe sa smanjenim mogućnostima i fizičkim barijerama da jednako učestvuju u svim sportovima?
– Kako možemo da promenimo pravila igre da bismo uključili više ljudi u sportove i druge segmente društva?
Korak 04 – Objasnite učesnicima šta je empatija. Podelite im informativni materijal o toleranciji i empatiji i dozvolite im da plenarno diskutuju o onome što su pročitali tako što će tražiti primere iz stvarnog života.