ČETVRTI TRANSNACIONALNI SASTANAK U OKVIRU PROJEKTA “INTHROUGH” ODRŽAN U BEOGRADU, SRBIJA

Četvrti transnacionalni sastanak u okviru projekta “INThROugh – snaga međusektorske sinergije između obrazovanja i sporta” organiziran je u Beogradu, Srbija, od 11. do 13. travnja 2022. godine.

Glavni cilj ovog sastanka bio je olakšati institucionalizaciju neformalnog obrazovanja u i kroz masovni sport. Zbog toga su se partnerske organizacije i sportski klubovi iz Srbije, Hrvatske i Sjeverne Makedonije sastali s predstavnicima lokalnih vlasti iz općina u kojima imaju sjedište kako bi s njima razgovarali o tome kako razviti smislene preporuke politika utemeljenih na dokazima za lokalne vlasti kako bi podržale obrazovanje u i kroz sport o promicanju europskih vrijednosti i jačanju međukulturalnog dijaloga. Namjera nam je da ove preporuke postanu dio Lokalnih planova djelovanja za mlade koje lokalne vlasti donose otprilike svake 4 godine.

Projekt “INThROugh” sufinanciran je iz programa Erasmus+ Europske unije.