PETI TRANSNACIONALNI SASTANAK U SKLOPU INTHROUGH PROJEKTA ODRŽAN U VARAŽDINU

Peti transnacionalni sastanak u sklopu projekta “INThROugh – snaga međusektorske sinergije između obrazovanja i sporta” održan je u hrvatskom gradu Varaždinu od 9. do 11. svibnja 2022. godine.

Ovaj sastanak organiziran je s ciljem formiranja temelja i sklapanja ugovora kojima će se uspostaviti mreža „INThROugh“, s ciljem osiguravanja dugoročne međusektorske suradnje između partnerskih organizacija, sportskih klubova i lokalnih vlasti koje su sudjelovale u provedbi projekta.

Stoga je u sklopu ovog događaja potpisano i javno predstavljeno na konferenciji za novinare pismo namjere između dionika uključenih u projekt. Također, u sklopu susreta organizirano je i događanje na otvorenom za mlade, sportske trenere i pedagoge.

Ovaj događaj pokazao je prednosti i učinke korištenja metodologija razvijenih u okviru projekta za integraciju sporta i obrazovanja kao alata za promicanje europskih vrijednosti. Budući da je ovaj sastanak bio posljednji organiziran u sklopu projekta INThROugh, partnerima je također pružio priliku da naprave detaljnu evaluaciju ishoda i postignuća projekta, rasprave o pripremi završnog izvješća i definiraju detalje kampanje zagovaranja i društvenih medija.

Projekt “INThROugh” sufinanciran je iz programa Erasmus+ Europske unije.