NFo u sportu

NFO – pokaži mi svoje pravo lice!

INTERAKCIJA

Ključna riječ u svim metodama neformalnog obrazovanja nije nijedna druga nego… INTERAKCIJA! NFO ne može biti jednosmjerno putovanje, jer zahtijeva aktivno sudjelovanje i uključenost svih uključenih osoba – edukatora, voditelja, sudionika. U ovom procesu nema mjesta za obično promatranje, niti postoji razina pasivnog slušanja. NFO se temelji na i prilagođava potrebama i željama sudionika koji će biti angažirani i uključeni u sve faze procesa; stoga interakcija nikada nije komponenta koja nedostaje. Timski rad, tjelesna aktivnost, otvoreno izražavanje mišljenja, dijeljenje i debatiranje, sastavni su dio ovog „živog organizma“ kojeg oblikuju stavovi, odnosi i ponašanja ljudi koji su u njemu uključeni. Najkorisniji ishod ovog procesa koji se suprotstavlja pasivnim i suhoparnim metodama formalnog obrazovanja je da sudionici unaprijede svoje društvene vještine i postanu društveniji i otvoreniji prema drugima.

INTEGRIRANO UČENJE

Integrirano učenje učinkovito istražuje i koristi informacije, omogućujući sudionicima da integriraju ideje i iskustva te ih primjene u formuliranju novih situacija učenja. Kao rezultat toga, integrirano učenje metoda neformalnog obrazovanja uključuje poboljšanje kreativnosti, prilagodljivosti, kritičkog razmišljanja i suradnje kao ključnih značajki ovog procesa.

KREATIVNOST
Općenito je prihvaćeno da kreativnost budi intrinzičnu motivaciju za učenje, jer kada je netko fokusiran na određeni cilj, više se uključuje u proces učenja i ima veću želju da ispuni zadatak i ostvari ga. I… kao činjenica, neformalno obrazovanje izravno je povezano s kreativnošću, budući da sudionici otkrivaju nove načine rješavanja zadatka i vođeni su da sagledaju temu ili daju nešto konkretno kroz neobičnu i novu perspektivu. Kreativne metode neformalnog obrazovanja imaju moć poboljšati raspoloženje, povećati samopoštovanje, poboljšati kognitivne funkcije, ublažiti stres i tjeskobu, i naravno… poboljšati društvene vještine!

ZABAVA

Puno strasti i zabave, neformalno učenje pruža izvrsnu priliku za učenje kroz aktivnosti koje su vrlo ugodne, iznimno emocionalne i temeljene na aktivnom sudjelovanju i uključenosti. To zbližava ljude i ima osjećaj kao vrlo prirodan način učenja. Na kraju dana…ostavlja nezaboravan okus jedinstvenog iskustva učenja!

OPUŠTENO OKRUŽENJE

Tradicionalno se učenje promatra kao “učionička” aktivnost koja se odvija u ustaljenim, strukturiranim i formalno organiziranim okruženjima. Međutim, opće je prihvaćeno da postoji vrijedno učenje koje se može postići izvan tih okruženja, stoga, suprotno tipičnoj praksi formalnog obrazovanja, NFO nudi sudionicima sasvim drugačije okruženje. Neformalno učenje odvija se izvan formalnog okruženja za učenje, iako unutar neke vrste organizacijskog okvira. Nekim sudionicima to može ponuditi okruženje koje je ugodnije i sklonije da se stvarno angažiraju s temom, da se osjećaju ugodno da se izraze, opuste i otvore.

ORIJENTIRANO NA UČENIKA

U NFO-u je naglasak stavljen na učenje, a ne na podučavanje. Učenik sudjeluje u određivanju obrazovnih ciljeva i ostvaruje značajnu kontrolu nad sadržajem i metodama koje treba primijeniti, što dovodi do njegovanja stava samosvijesti i moći kontrole okoline. Osim toga, ono što sudionici nauče relevantno je za njihov život kao učenika, kao i za potrebe društva, no uvijek je primjereno stupnju razvoja učenika, s novim sadržajima i iskustvima koji se uvode kada ih je učenik spreman podijeliti. Kao rezultat toga, neformalno obrazovanje na kraju postaje mnogo fleksibilnija metoda učenja u usporedbi s pristupom formalnog obrazovanja koji je reguliran definicijom.

Zvuči li sve ovo malo poznato? Naravno! Pristupi sportu i neformalnom obrazovanju dijele mnogo zajedničkih značajki i to je razlog zašto se mogu tako skladno podržavati. Međutim, te se sličnosti ne odnose samo na sam proces učenja, već se mogu pronaći i u ključnim akterima ovog procesa. Voditelji i edukatori u NFO praksama često uključuju sportske aktivnosti u svoj tijek učenja, dok treneri i sportski mentori primjenjuju NFO metode – čak i ne svjesni toga u nekim prilikama! Zapravo, njihove su uloge prilično isprepletene i leže pod okriljem “procesa edukacije”.

Govoreći o tome, iako ne postoji opća definicija za “neformalnu edukaciju”, ona se može odnositi na razne procese i radnje ovisno o kontekstu u kojem se odvija te o ciljevima i vrijednostima njegovih pružatelja, iako određene značajke i opći elementi mogu biti primjenjivi na bilo koju edukaciju.