sport in nfe

Sport u NFO – Mogućnosti i prednosti

Prema Priručniku za obrazovanje o ljudskim pravima Vijeća Europe (COMPASS), neformalno obrazovanje odnosi se na planirane, strukturirane programe i procese osobnog i društvenog obrazovanja za mlade koji su osmišljeni za poboljšanje niza vještina i kompetencija, izvan formalnog obrazovnog kurikuluma. Primjetno je da raste prepoznatljivost neformalnog obrazovanja, iako ga je teško vrednovati i certificirati. Također, neke druge važne karakteristike uključuju:

• Volonterski angažman,
• Dostupnost,
• Organiziran proces s obrazovnim ciljevima,
• Sudjelovanje,
• Usmjerenost na učenika,
• Usmjerenost na učenje životnih veština i pripremanje za aktivno građanstvo,
• Zasnivanje kako na individualnom, tako i grupnom učenju sa zajedničkim pristupom,
• Holistički i procesno orijentirani pristup,
• Zasnovano na temelju iskustva i djelovanja,
• Organiziranost na temelju potreba sudionika.

U Europi je početak 21. stoljeća obilježen težnjom za inovacijama. U njegovom srcu je društvo temeljeno na znanju u kojem su ljudi osnaženi da iskoriste najbolje od dostupnih resursa za učenje, u formalnom, neformalnom, kao i neformalnom radnom okruženju. Te se postavke učenja ni na koji način ne bi trebale promatrati odvojeno jedna od druge. Umjesto toga, one se međusobno nadopunjuju i trebaju svakom pojedincu dati priliku da stvori najbolju mješavinu po mjeri da stvori vlastito iskustvo cjeloživotnog učenja.

Prema AEGEE-u, neformalno obrazovanje služi kao izvrstan alat za razvoj vještina komplementarnih onima koje se uče kroz formalno obrazovanje. Ovaj neiscrpan popis uključuje međuljudske, timske, organizacijske i vještine upravljanja sukobima, vođenje, planiranje, organiziranje, koordinaciju i praktične vještine rješavanja problema, timski rad, samopouzdanje, disciplinu itd.