NFo u sportu

Korak 1: Odaberi svoju metodu!

Da li biste ikada otišli u bitku nenaoružani? Naravno da ne! Bez obzira na to koliko ste dobro informisani, bez obzira na to koliko ste upoznati sa svim teorijskim konceptima koji se odnose na vaš cilj, sigurno ćete naići na ćorsokak osim ako ne odaberete najbolje i najprikladnije alate za primenu svog znanja i iskoristite svoje sposobnosti kao sportski treneri.

Nije lak zadatak pronaći odgovarajuću metodu ili aktivnost za vaše obrazovne svrhe. Naprotiv, to može biti prilično izazovno i rizično. Međutim, postoji nekoliko elemenata koji vam mogu pomoći u procesu i mi smo više nego voljni da ih podelimo sa vama:

– Postavite svoj cilj: Postavite svoj cilj: kao sportski klub ili organizacija ili trener koji je aktivan u sportu, morate da se bavite velikim brojem tema koje treba da obradite tokom ograničenog vremena za trening. Ipak, ovo ne bi trebalo da bude prepreka vašem trudu. Ono što treba da uradite je da se fokusirate na jedan specifičan aspekt kojim biste želeli da se pozabavite tokom aktivnosti, a ostalo ostavite… za kasnije! Jasan cilj će vam pomoći da postignete značajne rezultate i da se ne izgubite u procesu sa površnim i beskorisnim ishodima. On će biti vaš vodič kroz proces i pomoći će vam da izbegnete beskorisne ili neupotrebljive poteze, kao i da uštedite vreme i ponudite svojim mladim sportistima pravo iskustvo učenja.

KAKO TO IZGLEDA?

Cilj: „unaprediti veštine sportista za upravljanje pobedom i porazom posle utakmice“

Definišite svoje specifične ciljeve: ovi specifični ciljevi odražavaju male korake koje treba da preduzmete da biste postigli svoj glavni cilj. Vaši ciljevi moraju biti S.M.A.R.T. što znači da treba da budu specifični (postavljanje stvarnih brojeva sa stvarnim rokovima), merljivi (obezbedite da se vaš cilj može pratiti), dostižni (rad na cilju koji je izazovan, ali moguć́), realističan (budite iskreni prema sebi – znate za šta ste vi i vaš tim sposobni) i vremenski ograničeni (dajte sebi rok).

KAKO TO IZGLEDA?

Specifični ciljevi:
• razumeti poentu takmičenja u sportu
• naučiti da se poštuje i ceni protivnički tim
• shvatiti da pobeda nije jedini cilj u sportu
• prihvatiti da pobeda/poraz ne definiše kvalitet sportiste

Profilišite svoju ciljnu grupu: imate svoj glavni cilj, imate i specifične ciljeve. A vi ste taj koji bolje od svih poznaje individualne karakteristike vaših sportista. Uzmite u obzir njihove kapacitete, nivo veština, potrebe i želje, jake i slabe tačke, stil učenja, godine, čak i njihovo poreklo i stilove društvene interakcije

KAKO TO IZGLEDA?

Profil:
• Uzrast: 13 – 16 godina
• Nivo: srednji
• Stil učenja: auditivni
• Prednosti: strastven i želi da uči
• Mane: burno reaguje, teško prelazi preko poraza

Vremenski okvir: ponekad strast i motivacija mogu biti veoma moćni, ali nas takođe mogu naterati da preuveličavamo i precenjujemo svoje kapacitete. Ne nužno u smislu veština, već i u smislu vremena! Važno je da odaberete metodu koja može da se uklopi u ograničeni vremenski okvir treninga, tako da uspete da počnete i završite na vreme, bez žurbe i ne ostavljajući ništa na čekanju. Ključ uspeha je da završite ciklus učenja i ponudite kompletno iskustvo učenja vašim sportistima.

 

KAKO TO IZGLEDA?

Vremenski okvir: 60 minuta
• Uvod i zagrevanje: 10 minuta
• Implementacija: 40 minuta
• Debrifing: 10 minuta

Pošto ste prošli kroz ovaj proces, sada ste spremni da počnete da pripremate svoju aktivnost i dobijete konkretne rezultate!

Izaberite bilo koju NFO metodu iz tabela koje smo pripremili za vas u nastavku u Poglavlju 5, ili bilo koju drugu koju možete pronaći iz nekog drugog izvora, ili čak osmislite sopstveni metod.