sport u nfo

Postoje sljedeća četiri moguća stila učenja:

  • Asimilatori – koji su usmjereni prema idejama i apstraktnim konceptima. Njihova sposobnost učenja leži između apstraktne konceptualizacije i refleksivnog promatranja. Preciznost teorijskih koncepata smatra se vrlo važnom. Njihova najveća snaga je induktivno zaključivanje;
  • Divergers – u njegovoj su srži konkretno iskustvo i refleksivno promatranje. Ovaj tip ima snažnu vještinu mašte, kao i svijest o vrijednostima. Najbolje funkcionira u promjenjivom okruženju koje zahtijeva promjenu ideja;
  • Konvergeri – funkcionira suprotno od divergenata. Oni su produktivni, dobri su u rješavanju problema i donošenju odluka. Konkretna rješenja i brzo izvršavanje zadataka za njih su od velike vrijednosti;
  • Akomodatori – naglasak je na konkretnom iskustvu i aktivnom eksperimentiranju. Oni su strastveni radnici koji najviše cijene nova iskustva. Vrlo su prilagodljivi na nove okolnosti i spremni su preuzeti rizik.

O ovim dimenzijama ili stilovima učenja još uvijek se naširoko raspravlja i tema su velikog broja istraživanja, čak i mnogo godina nakon uvođenja koncepta. Studije su istraživale veze između stilova učenja i afiniteta osobe prema sveučilištu, kao i njihov učinak tijekom studija. Byrne i Lyons[1] su u svom istraživanju iz 2001. izvijestili o korelaciji između stila učenja i izbora predmeta među studentima, budući da su Konvergeri u svom studiranju odabrali kolegij programiranja koji je u skladu s pretpostavkom da bi ovaj tip imao naklonost prema informatici. Drugi su istraživali razvoj specifičnih mekih vještina studenata i njihovo korištenje za napredak i njihov preferirani stil učenja.

Ipak, nema dovoljno karakterističnih istraživanja o povezanosti stilova učenja i sporta. Nekoliko postojećih usmjereno je na profesionalne sportaše ili one koji to nastoje postati. Kako bi se što bolje utvrdio odnos između rekreacijskog sporta kao dijela neformalnog obrazovanja i sklonosti učenja pojedinca, razmjene mladih mogle bi biti prikladno okruženje.

U tom smislu, preporuča se istražiti profil sudionika prije ili na samom početku događaja. Metoda je data u Prilogu 1. ovog dokumenta. Dokument pošaljite sudionicima nakon što ih obavijestite o prihvaćanju u vašu aktivnosti neformalnog obrazovanja (NFO). Zamolite sudionike da slijede upute i pošalju vam svoje odgovore koji će vam dati profil pojedinaca i ideju o njihovim pristupima i stilovima učenja. Na taj način ćete znati profil cijele grupe.

S druge strane, različite reakcije sudionika na aktivnosti mogu se lako uočiti i izmjeriti kroz refleksivno promatranje i evaluacije. Pratite ovaj materijal kako biste nakon završetka programa mogli odrediti afinitet različitih stilova učenja sudionika prema određenim aktivnostima. Uvidi mogu poslužiti za bolje osmišljavanje programa neformalnog obrazovanja korištenjem sportskih metodologija u budućnosti.