ПРИЈУВУВАЊЕ

Откако ќе се најавите, ќе пристапите до делот за зачленување на INThROugh мрежата, каде можете да ги уредувате вашите податоци и да поднесувате нови иницијативи.

The project "INThROugh - Power of cross-sectoral synergy between education and sport" is co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.