НОВОСТИ

Дознајте ги најновите информации за активностите и резултати од проектот INThROugh.

 

ПРЕГЛЕДАЈТЕ ГИ ИНИЦИЈАТИВИТЕ ПОДНЕСЕНИ ОД ЧЛЕНОВИТЕ НА INTHROUGH МРЕЖАТА.

 

Проектот "INThROugh - Power of cross-sectoral synergy between education and sport" е кофинансиран од Erasmus+ програмата на Европската Унија.