Добредојдовте на INThROugh платформата!

Оваа платформа е дизајнирана да ја поддржи интеграцијата на едукацијата во и преку спортот преку овозможување на размена на искуства и знаења помеѓу спортски клубови и младинските организации.

Спорт во неформално образование

Пристапи до водичот за тоа како да се користи спортот како алатка за постигнување значајно и успешно доживотно образование.

Неформално образувание во спортот

Истражете го прирачникот за интегрирање на неформално образование во спортски активности кои ќе овозможат уште поголем број на млади луѓе да добијат пристап до НФЕ..

Нашата база на знаење

Истражувај иновативни методологии за интеграција на неформално образование и спортски активности кои беа развиени во рамките на INThROugh проектот.

Прирачник за интегрирање на спортски активности во неформално образование.

Прирачник за интегрирање на неформално образование во спортски активности

INTHROUGH МРЕЖА

INThROugh мрежата има спортски клубови, организации и други засегнати страни кои работат на поттикнување на употребата на “мали” спортови како алатка за неформално образование, интеркултурен дијалог и промовирање на европски вредности.

Можеш да дознаеш повеќе и да се приклучиш на мрежата со посета на страната.

INTHROUGH Е ГЛОКАЛЕН

Истражи препораки за локални полиси насочени кон стимулирање на локалните власти да го прифатат и промовираат неформалното образование во и преку спортот како дел од нивните Младински Акциски Планови. Овие локални иницијативи се споделувани на глобално ниво со цел да се зголеми нивниот досег и ефективност. Оваа комбинација на глобално и локално е тоа што го прави INThROugh глокален.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

Можеш да дознаеш повеќе за препораките за локални полиси развиени во рамките на овој проект преку посета на GLOCAL страната.

Најнови новости

Проектот "INThROugh - Power of cross-sectoral synergy between education and sport" е кофинансиран од Erasmus+ програмата на Европската Унија.