СПОРТ ВО НФО 

ПРИРАЧНИК ЗА ИНТЕГРИРАЊЕ НА СПОРТ ВО НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Добредојдовте во иновативниот чекор-по-чекот Прирачник за младинските организации кој е дизајниран да ве води низ процесот на спортски активности во неформалното образование. Прирачникот исто така ќе ви помогне во зголемувањето на капацитетот и вештините на младинските работници и тренери кои работат на оваа задача.

ПРИСТАПИ ДО ПРИРАЧНИКОТ

Кликнете на копчето подолу за да започнете со вашето патување за откривање како спортските активности можат да бидат дел од неформалното образование

Преземете PDF датотека со кликнување на копчето подолу.

Поддршката на Европската комисија за изработката на оваа публикација не претставува одобрување на содржината, која ги одразува погледите само на авторите и Комисијата не може да биде одговорна за било каква злоупотреба која може да биде направена од информациите содржани во неа.

Проектот "INThROugh - Power of cross-sectoral synergy between education and sport" е кофинансиран од Erasmus+ програмата на Европската Унија.