НФО ВО СПОРТ

ПРИРАЧНИК ЗА ИНТЕГРИРАЊЕ НА НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ

ПРИСТАПИ ГО ПРИРАЧНИКОТ

Кликни го копчето подолу за да го започнете вашето патување во светот на неформалното образовани во и преку спорт!

 

Добредојдовте во иновативниот чекор-по-чекор прирачник за спортски клубови кој е дизајниран да ве води низ процесот на интегрирање на методите на неформланото образование во спортски активности, како и зголемување на капацитетите и вештините потребни за оваа задача.

Преземете PDF датотека со кликнување на копчето подолу.

Поддршката на Европската комисија за изработката на оваа публикација не претставува одобрување на содржината, која ги одразува погледите само на авторите и Комисијата не може да биде одговорна за било каква злоупотреба која може да биде направена од информациите содржани во неа.

Проектот "INThROugh - Power of cross-sectoral synergy between education and sport" е кофинансиран од Erasmus+ програмата на Европската Унија.