ZAGOVARAČKI SASTANCI U OKVIRU PROJEKTA INTHROUGH

ZAGOVARAČKI SASTANCI U OKVIRU PROJEKTA INTHROUGH

Tokom prethodnih nedelja organizovana je serija zagovaračkih sastanaka u Srbiji, Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji u okviru projekta „INhROugh“. Održani su sastanci sa predstavnicima lokalnih vlasti, sportskih klubova i omladinskih organizacija. Tokom sastanaka sa...
Pilotiranje “INThROugh” metodologija

Pilotiranje “INThROugh” metodologija

Proces pilotiranja inovativnih INThROugh metodologija za integraciju sporta i neformalnog obrazovanja uspešno je završen u sve 3 partnerske zemlje – Srbiji, Hrvatskoj i Severnoj Makedoniji. Metodologije su pilotirane u okviru programa omladinskih organizacija i u...