Спорт во НФО 

• СОКРИЕНИ ПРАВИЛА

Краток преглед: Ова е ракометна игра во која учесниците не се целосно свесни за сите правила, што ќе предизвика измешани чувства кај учесниците.

Категории на компетенции:

 Комуникација на мајчин јазик/странски јазик
 Социјални и општествени компетенции, еднаквост
 Културолошка свест, солидарност, инклузија
 Демократско граѓанство, учество
 Стратегиско размислување

Duration: 70 minutes
Целна група: било која старосна група
Учесници: 14-28 учесници

Материјали и опкружување:

– Ракометно игралиште (надворешно или затворено) или импровизирано игралиште
– 2 ракометни топки
– 2 свирчиња
– Маици/дресови за одделни тимови
– Заштитна опрема за голманите (ако одлучите да ги вклучите во играта).

Подготовка:

Погрижете се теренот да биде чист и топките да се напумпани и да имате доволно маици/дресови во различни бои за секој тим.

Детален опис:

Чекор 01 – Поделете ги учесниците во тимови од 7 члена (6 члена во случај да имате помалку голови и да одлучите да играте без голман). Погрижете се да имате еднаков број на машки и женски членови во секој тим. (15 мин.)
Чекор 02 – Објаснете ги посебните правила на играта и кажете им на учесниците дека ќе ги кажете само еднаш и дека треба внимателно да ве слушаат. Учесниците треба да освојат поени со фрлање на топката во голот додека играат во тимот. Не смеат да се движат со топката. Значи, штом играчот ќе ја добие топката, тој мора да ја додаде на друг; може да ja сврти и да ја додаде топката на следниот играч 5 секунди. Поени се добиваат кога тимот ќе ја фрли топката во противничкиот гол. Не давајте други упатства, дури и ако има дополнителни прашања.
Чекор 03 – Започнете ја играта, но имајте на ум дека постои скриено правило кое не им е познато на учесниците. Скриеното правило подразбира дека бодот е валиден само ако тимот си ја подаде топката еден на друг така што најмалку 5 членови на тимот ја допреле за време на еден напад. Оставете ги тимовите да ја играат играта. Секој пат објавете дали поенот е важечки или не, но не откривајте го скриеното правило. (10 мин.)
Чекор 04 – Направете пауза за време на која тимовите ќе разговараат 3-4 минути. Продолжете со играта уште 10 минути. (15 мин.)
Чекор 05 – Очекувајте да има играчи кои ќе го откријат скриеното правило и оние кои нема да го откријат. Еден од учесниците нека им го објасни правилото на другите на крајот од играта. (5 мин.)
Чекор 06 – Барање повратна информација (25 min)
Поставете ги следниве прашања:
– Дали ви се допадна играта?
– Како се чувствувавте кога ги погодивте (или не) скриените правила?
– Зошто играчите кои го почитуваа правилото им го објаснија (или не) тоа правило на другите?
– Можете ли да ја поврзете играта со некои аспекти на учество?
– Можете ли да споделите со другите во кои ситуации се чувствувате охрабрени да учествувате и кога не?
– Што научивте?

Варијации: Скриеното правило може да се разликува од горенаведеното, па затоа може да се однесува на различни теми. На пример: поен важи само ако е освоен од учесничка.
Методологијата може да се примени за различни групни спортови вклучувајќи фудбал, кошарка и одбојка.