INTHROUGH JE 

GLOKALNI PROJEKAT

 

Na ovoj stranici možete pristupiti preporukama za lokalne uprave o načinima promocije neformalnog obrazovanja u sportu i kroz sport. Ove preporuke su osmišljene da budu implementirane na lokalnom nivou ali i da se šire na globalni nivo kako bi se povećao njihov opseg i uticaj. Ova kombinacija globalnog i lokalnog čini da projekat INThROugh bude glokalan. Ovo takođe znači da su naše preporuke primenljive u svim zemljama Evrope.

PREPORUKE LOKALNIH POLITIKA

U okviru projekta „INThROugh” razvijen je set preporučenih politika zasnovanih na dokazima koje su predstavljene lokalnim upravama kako bi ih one uključile u svoje akcione planove za omladinu. Cilj ovih preporuka je da se podstaknu lokalne uprave i drugi zainteresovani akteri i tako obezbedi da mladi imaju pristup obrazovanju u sportu i kroz sport.

BENEFITI OD PREPORUČENIH LOKALNIH POLITIKA

PROMOCIJA NEFORMALNOG OBRAZOVANJA

Preporuke se zalažu za bolje prepoznavanje i primenu neformalnog obrazovanja, a naročito u sportu i kroz sport.

SMERNICE ZA LOKALNE AKTERE

Naše preporuke politika sadrže smernice za lokalne aktere o unapređenju dostupnosti obrazovanja u sportu i kroz sport mladima, što ima za cilj promociju evropskih vrednosti i podsticanje interkulturalnog dijaloga.

OSNAŽIVANJE UČEŠĆA MLADIH U SPORTU

Jedan od ciljeva preporučenih lokalnih politika jeste promovisanje i osnaživanje učešća mladih u sportu i fizičkim aktivnostima, što predstavlja ključni korak u njihovom mentalnom i fizičkom razvoju i blagostanju.

MEĐUSEKTORSKA I TRANSNACIONALNA SARADNJA

Kroz preporuke i projekat pozivamo nadležne institucije, klubove, organizacije i druge zainteresovane aktere da sarađuju na stvaranju lokalnih i internacionalnih prilika za obrazovanje mladih u sportu i kroz sport.

INTRO PREPORUČENE POLITIKE

Preporuke lokalnih politika razvijene u okviru ovog projekta su sakupljene u dokumentu koji je dostupan javnosti i može da se preuzme na sledećem linku.

Projekat "INThROugh - Power of cross-sectoral synergy between education and sport" sufinansiran je od strane programa Erazmus+ Evropske unije