Intro sport

Novi Centar

Cilj projekta

Ova platforma je razvijena u okviru projekta „INThROugh – Moć međusektorske sinergije između obrazovanja i sporta“ sa ciljem da se ponudi prostor gde će sportski klubovi i omladinske organizacije razmenjivati svoja znanja, veštine i iskustva kako bi se koristilo obrazovanje u i kroz bazične sportove kao sredstvo za promovisanje evropskih vrednosti i rad na rešavanju gorućih izazova.

Platforma sadrži dva interaktivna vodiča koji će pomoći omladinskim organizacijama i lokalnim sportskim klubovima da izgrade svoje kapacitete za integrisanje sporta i neformalnog obrazovanja, čineći ih dostupnijim većem broju mladih ljudi. Takođe, sportski klubovi ili organizacije će moći da se prijave za članstvo u INThROugh mreži, stvarajući na taj način međunarodna partnerstva i konekcije.

Projekat „INThROugh“ je kofinansiran od strane Erasmus+ programa Evropske unije.

BENEFITI ZA OMLADINSKE ORGANIZACIJE

1. INTEGRISANJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI U VAŠ RAD

Sportovi i fizičke aktivnosti mogu učiniti da neformalno obrazovanje bude zabavnije, interesantnije i privlačnije za mlade ljude, povećavajući na taj način korist koju im ono donosi.

2. IZGRADNJA SARADNJE SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA I SPORTSKIM KLUBOVIMA

Ova platforma okuplja sportske klubove i omladinske organizacije čiji je zajednički cilj da unaprede obrazovanje u sportu i kroz sport. Iskoristite priliku da ostvarite kontakt sa njima i uspostavite plodnu saradnju.

3. DOPIRANJE DO VEĆEG BROJA MLADIH LJUDI

Ponekad omladinskim organizacijama nije lako da dođu do novih aktivista i volontera među mladim ljudima. Zato sportski klubovi mogu biti mesto ka kome ćete usmeriti svoje napore vezane za regrutaciju novih članova.

Da li ste znali?

U proseku postoji 1 sportski klub na svakih 500 stanovnika Evrope.

Da li ste znali?

Erasmus+ Program će obezbediti više od 130.000.000 evra za finansiranje sektora sporta u periodu od 2021. do 2027. godine.

Da li ste znali?

%

Oko 42% stanovnika Evrope bavi se fizičkim aktivnostima ili sportom bar jednom nedeljno.

1. INTEGRISANJE NEFORMALNOG OBRAZOVANJA U VAŠ RAD

Integrisanjem neformalnog obrazovanja u vaš rad, moći ćete da koristite sport kao sredstvo za unapređivanje znanja i sticanje veština kod mladih ljudi, doprinoseći na taj način njihovom intelektualnom i fizičkom razvoju.

2. USPOSTAVLJANJE SARADNJE SA DRUGIM SPORTSKIM KLUBOVIMA

U okviru ove platforme ćete pronaći kontakt informacije sportskih klubova širom Evrope koji dele vaše vrednosti i viziju. Budite slobodni da sa njima stupite u kontakt!

3. MOTIVISANJE VIŠE MLADIH LJUDI DA BUDU FIZIČKI AKTIVNI

Omladinske organizacije predstavljaju značajnu bazu aktivnih mladih ljudi od kojih će mnogi biti zainteresovani da učestvuju u sportskim aktivnostima koje nudi vaš klub. Ova platforma vam daje priliku da se povežete i razvijete saradnju sa ovim organizacijama.

BENEFITI ZA SPORTSKE KLUBOVE

Projekat "INThROugh - Power of cross-sectoral synergy between education and sport" sufinansiran je od strane programa Erazmus+ Evropske unije