ПЕТТИ ТРАНС-НАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК СО INTHROUGH ПРОЕКТОТ ОДРЖАН ВО ВАРАЖДИН

ПЕТТИ ТРАНС-НАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК СО INTHROUGH ПРОЕКТОТ ОДРЖАН ВО ВАРАЖДИН

Петтиот транс-национален состанок во рамките на проектот “INThROugh – the power of cross-sectoral synergy between education and sport” беше одржан во хрватскиот град Вараждин од 9 до 11 мај 2022. Овој состанок беше организиран со цел да се воспостават основи...
ТРАНС-НАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК ВО СКЛОП НА ПРОЕКТОТ “INTHROUGH” ОДРЖАН ВО БЕЛГРАД, СРБИЈА

ТРАНС-НАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК ВО СКЛОП НА ПРОЕКТОТ “INTHROUGH” ОДРЖАН ВО БЕЛГРАД, СРБИЈА

Четвртиот транс-национален состанок во рамките на проектот “INThROugh – the power of cross-sectoral synergy between education and sport” беше организиран во Белград, Србија, од 11ти Април до 13ти, 2022. Главната цел на овој состанок беше да се фасцилитира...
ТРАНС-НАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК ВО СКЛОП НА ПРОЕКТОТ “INTHROUGH” ВО ВРЊАЧКА БАЊА, СРБИЈА

ТРАНС-НАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК ВО СКЛОП НА ПРОЕКТОТ “INTHROUGH” ВО ВРЊАЧКА БАЊА, СРБИЈА

Третиот транс-национален состанок во рамките на проектот “INThROugh – power of cross-sectoral synergy between education and sport” беше организиран во Врњачка Бања, Србија, од 16ти до 18ти декември, 2021. Беа присутни претставници на организации и...
ТРАНС-НАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК ВО СКЛОП НА ПРОЕКТОТ “INTHROUGH” ОДРЖАН ВО ВАРАЖДИН, ХРВАТСКА

ТРАНС-НАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК ВО СКЛОП НА ПРОЕКТОТ “INTHROUGH” ОДРЖАН ВО ВАРАЖДИН, ХРВАТСКА

Вториот транс-национален состанок во рамките на проектот “INThROugh – power of cross-sectoral synergy between education and sport” беше одржан во Вараждин, Хрватска, од 21ви до 23ти октомври, 2021. На состанокот присуствуваа претставници на шесте...
ПРВА МЕЃУНАРОДНА СРЕДБА ВО СКЛОП НА ПРОЕКТОТ “INTHROUGH”

ПРВА МЕЃУНАРОДНА СРЕДБА ВО СКЛОП НА ПРОЕКТОТ “INTHROUGH”

Како дел од “INThROugh” проектот, првата меѓународна средба беше одржана во Белград од 17ти февруари до 19ти, 2021. На средбата присуствуваа членови на конзорциумот на овој проект – НВО Либеро (Србија), НВО Интеркултура (Северна Македонија),...