PRVI MEĐUNARODNI SASTANAK U OKVIRU PROJEKTA „INTHROUGH”

Kao deo projekta „INThROugh”, prvi međunarodni sastanak je održan u Beogradu od 17. do 19. februara 2021. godine. Sastanku su prisustvovali članovi konzorcijuma projekta – OCD Libero (Srbija), OCD Interkultura (Severna Makedonija), OCD EduNorth (Hrvatska), Fudbalski klub Wiener (Severna Makedonija), Odbojkaški klub (Hrvatrska) i Košarkaški klub Cerak (Srbija). Osnovni cilj sastanka je bio postizanje konačnih dogovora o načinu implementacije projekta. Sprovedena je detaljna analiza kapaciteta partnera na projektu kako bi se identifikovali aspekti rada koji mogu da se unaprede kroz razmenu iskustava i znanja između članova konzorcijuma.

Projekat „INThROugh” se realizuje sa ciljem jačanja međusektorske saradnje između omladinskih organizacija i sportskih klubova kako bi se izgradili njihovi kapaciteti za korišćenje neformalnog obrazovanja u sportu i kroz sport na lokalnom nivou kao sredstva za promovisanje evropskih vrednosti i prevazilaženje tekućih transnacionalnih izazova.

Ovaj projekat je podržan od strane Erasmus+ Programa Evropske unije.