NFo u sportu

Mapa: POSLE

1. Debrifing – aktivnost će postati besmislena ako zaustavite proces posle faze implementacije. Najvažnija tačka NFO je debrifing – trenutak kada učesnike (u našem slučaju mlade sportiste) angažujete u diskusiji o sumiranju svega što se dogodilo, ukazivanju na lekciju naučenu u procesu i komentarisanju iskustva uopšte.

2. Refleksija – kako se osećala vaša ciljna grupa? Kako sami sebe ocenjuju? Koje emocije su doživeli, šta je bilo teško, lako, zanimljivo, uzbudljivo ili iznenađujuće? Da li su zadovoljni svojim učinkom? Ponudite im malo vremena i prostora da se otvore i razmisle o svemu što se dogodilo.

3. Evaluacija – kakvo je ovo bilo iskustvo za njih? Da li smatraju da je bilo vredno ili besmisleno? Šta je pošlo po zlu (ako jeste), a šta je bilo dobro tokom procesa? Da li prepoznaju bilo kakvu korist od ovog iskustva?

4. Povratne informacije – nema boljeg savetnika za vaše buduće poboljšanje od vaše ciljne grupe koja je direktno učestvovala u vašoj inicijativi. Zamolite ih da budu otvoreni i podele svoje ideje o tome šta i kako treba poboljšati. Ili čak da izraze šta bi želeli da iskuse u budućnosti u tom pogledu.

5. Nagrada – ne zaboravite da su vas vaši mladi sportisti pratili na ovom putu i bili voljni da se uključe i da vas prate u procesu. Pokazali su poverenje, interesovanje za vašu ideju i ispunili sve postavljene zadatke. Nikada nije suvišno nagraditi ih lepim rečima za njihovo učešće i aktivno uključivanje i dati im do znanja da prepoznajete i cenite njihovo prisustvo.