NFo u sportu

D. Etika
Svaka uspešna grupna inicijativa treba da bude vođena određenim vrednostima i principima koje grupa postavlja i poštuje tokom procesa. Naravno, ovo se ne odnosi samo na vaše mlade sportiste, već podrazumeva i vas kao njihovog lidera:
• Vodite svojim primerom – budite tačni, dobro pripremljeni i lepo se ponašajte.
• Pokažite profesionalnost – budite dobro pripremljeni i spremni da odgovorite na svako pitanje koje vam učesnici postave.
• Poštujte svoje kolege, učesnike kao i njihove izbore i odluke čak i ako se lino sa njima ne slažete.
• Promovišite bezbednost učesnika (fizičku i psihološku).
• Postavite granice – važno je da razvijete dobar odnos sa učesnicima, međutim, pobrinite se da postavite neka ograničenja da bi uloge ostale definisane.

E. Liderstvo
Vaša uloga u ovom kontekstu po definiciji sadrži nekoliko karakteristika liderstva. Naravno, to ne znači da treba da se osećate superiorno i da namećete ograničenja ili obaveze svojim sportistima (uostalom, ovo nikako nije suština ni sportskog duha, niti duha neformalnog obrazovanja), već znači da vi nosite teret da igrate ovu ulogu što bolje. Drugim rečima, trebalo bi da pokušate sledeće: • Budite samouvereni – budite sigurni u ono što radite i projektujte tu verbalni u neverbalnu asertivnost ka grupi.
• Upravljajte delikatnim konverzacijama tako što ćete osetiti indikatore budućeg konflikta ili udaljavanja i održavajte određeni nivo bezbednosti za sve učesnike.
• Upravljajte svojim stresom – kao i stresom drugih! Nemojte dozvoliti da vaša anksioznost nadvlada vaše veštine i sigurno ćete napredovati!

 

Ove veštine će vam sigurno pomoći da budete uspešni u svojoj dvosrtukoj ulozi radnika u sportu i NFO i svakako će pomoći vašim mladim sportistima da uživaju u jedinstvenom iskustvu učenja.

Međutim, ako se i dalje pitate kako metode NFO mogu da se kombinuju sa tradicionalnim sportskim aktivnostima, Imamo odgovor upravo ovde!