NFo u sportu

Iskustveno učenje: putovanje

Neformalno obrazovanje je po definiciji povezano sa iskustvenim učenjem – kao i sport! U ovom poglavlju ćemo obraditi proces iskustvenog učenja, uticaj koji ono ima na učenika i korake koje treba da pratimo kako bismo postigli dobre rezultate.

Oba pristupa zahtevaju aktivno učešće i uključivanje ciljne grupe (mladih ljudi – mladih sportista) koji dele, izvršavaju zadatke, razmenjuju mišljenja i od njih se traži da postignu određeni cilj kako bi proces bio uspešan. Bilo da je u pitanju NFO trening o ljudskim pravima gde se od učesnika traži da kreiraju neki sadržaj ili fudbalska utakmica u kojoj sportisti treba da pobede u meču, iskustveno učenje dominira procesom!

I znate šta? Iskustveno učenje podrazumeva… učenje iz iskustva! Da, znamo da to nije novost ali ima mnogo toga što treba da istražimo i što se skriva ispod ovog jednostavnog i, reklo bi se, površnog izraza!

Ono što se zaista dešava u pristupu iskustvenog učenja je da iskustva koja stvaramo i prikupljamo u tom procesu ostaju u našem umu i pomažu nam da kasnije zadržimo informacije i zapamtimo činjenice. Dakle, da biste ovo testirali, pokušajte da postavite sebi izazov! Da li se bolje sećate poglavlja u knjizi sa časa istorije u školi, ili svojih osećanja i lekcija koje ste naučili tokom nekog školskog izleta u planinama? Nema potrebe da odgovarate na to! Znamo tačno kako biste odgovorili!

Neformalno učenje obuhvata aktivnosti iskustvenog učenja koje promovišu razvoj velikog broja različitih veština i kompetencija. Iskustveno učenje se posmatra kao proces u četiri koraka. Prema teoriji Dejvida Kolba, nije važno šta vam se dešava, već šta radite sa onim što vam se dešava. Zbog toga je ključno proći kroz sve četiri faze procesa iskustvenog učenja kako biste na kraju dobili celu sliku, stekli znanja i veštine, a zatim osećali dovoljno samopouzdanja da ih u skladu s tim koristite u svom budućem životu.

Većina metoda treninga i aktivnosti neformalnog obrazovanja prate sličan proces izvođenja i doživljavanja radnje ili niza radnji, osećanja i posmatranja sebe i drugih u njima, razmišljanja o iskustvu, izvođenja zaključaka i primene svega naučenog u praksi.

Kolbov ciklus učenja (1984. godine) prikazuje četiri koraka procesa iskustvenog učenja koji podrazumeva integraciju sledećih elemenata:

– ZNANJE — koncepti, činjenice i informacije dobijene kroz formalno učenje i prošla iskustva;

– AKTIVNOST — primena znanja u „stvarnom svetu“;

– REFLEKSIJA — analiza i sinteza znanja i aktivnosti da bi se kreiralo novo znanje.