sport u nfo

PRAVILA JEDNAKOSTI

Kratak pregled: Učesnici će imati priliku da nauče nešto o inkluziji i demokratskim vrednostima kroz analizu i promenu pravila u grupnim sportovima.

Kategorije kompetencije:
– Komunikacione veštine
– Prihvatanje razlika
– Kooperativnost i timski rad
– Demokratske vrednosti

Trajanje: 90 minuta
Ciljna grupa: 15 i više godina
Učesnici: 24 učesnika
Materijali i okruženje:

– Radna prostorija ili igralište
– Lopte, mreže, golovi ili ekvivalenti (improvizovana postavka)
– Papirne table, markeri, samolepljivi papirići

Priprema:

Pripremite pravila za bar četiri grupna sporta kao što su odbojka, košarka, vaterpolo, rukomet itd. Obezbedite dovoljno prostora i sportskih rekvizita koji su potrebni da bi se isprobala nova pravila koja su uveli učesnici.

Detaljan opis:

Korak 01 – Podelite grupu na četiri tima. Dajte svakoj grupi pravila različitih sportova. Zamolite ih da ih analiziraju i da zabeleže glavne karakteristike kao na primer: „pravila su stroga“, „svi učestvuju podjednako ili onoliko koliko misle da treba“, „postoje podeljene uloge“, „cilj je…“ itd. Nakon ove faze treba da budu upoznati sa načinom igre
Korak 02 – Dajte učesnicima dodatni zadatak da pokušaju da sport koji im je dodeljen učine inkluzivnijim i demokratskim menjanjem pravila na način na koji oni žele. Trebalo bi da budu u stanju da izvode nova pravila i principe kroz igru. (20 min)
Korak 03 – Dajte priliku učesnicima da isprobaju svoja nova pravila i izvedu ih pred drugim grupama. Svaki tim može imati 5 minuta da pokaže svoju inovaciju. (20 min)
Korak 04 – Debrifing (30 min):
Povedite diskusiju sa učesnicima nakon igre. Postavite im sledeća pitanja:
– Kako ste se osećali tokom aktivnosti?
– Šta se dogodilo tokom igre; da li biste voleli da vaša pravila postanu novi standard u ovom sportu?
– Zbog čega su nova pravila više demokratska od prethodnih?
– Koje su slabe tačke igara koje ste analizirali? Da li ih ima?
– Kako sport može postati inkluzivniji, a da i dalje bude interesantan?