sport u nfo

Zaključak

Predstavljene metodologije kreirane su sa ciljem da spoje sport i neformalno obrazovanje zarad višeg cilja. Ovaj vodič je dizajniran tako da ima dugoročni uticaj na decu i adolescente, bez obzira na njihovo poreklo, veštine i različite mogućnosti. On služi da nauči praktikante NFO kako da im pokažu benefite sporta, ne samo kao aktivnosti kojom se bave u slobodno vreme, već kao odlične metode za postizanje opšte dobrobiti. Verujemo da su osnovne Evropske vrednosti neizbežno umešane u ovaj koncept koji takođe izoštrava meke veštine naših budućih lidera. Pozivamo vas da koristite ovaj vodič tako da na prvom mestu uvek bude korist naše ciljne grupe, omladine. Nije zamišljeno da se metodologije prate tačnim redosledom kojim su nabrojane ili da se doslovno kopiraju. Pozivamo vas da umesto toga istražite više, odete dalje, mešate i prilagođavate, a pre svega da se uvek igrate.

Na samom kraju zamislite situaciju u kojoj bi se jedan sportski tim sastojao od igrača koji imaju jednaku fizičku kondiciju i sposobnosti, identičan način razmišljanja i ograničenja. To ne bi bilo dobro, zar ne? Prema tome, osnažite svoje učesnike da otkriju svoj jedinstveni potencijal, da ga neguju i rade zajedno kako bi stvorili sjajne timove.