sport u nfo

VEŽBE VEŠTINA

Kratak pregled: Učesnici će naučiti razlike između tri koncepta: obrazovanja za sport, obrazovanja sportom i obrazovanja kroz sport. Upoznaće se sa otkrićem da sport može biti dobra metoda za sticanje novih veština i kompetencija.

Pogodno je upoznati učesnike sa metodologijom na početku aktivnosti tako da mogu da steknu širu sliku koncepta sporta u NFO.

Kategorija kompetencije:
– Učenje učenja, učenje kako se deli znanje
– Komunikacija na maternjem/stranom jeziku
– Društvene i građanske kompetencije, jednakost, solidarnost
– Kulturna svest, inkluzija, tolerancija

Trajanje: 75 minuta
Ciljna grupa: 16 godina i više
Učesnici: 10 i više ljudi
Materijali i okruženje:
– Manji fudbalski teren (otvoreni ili zatvoreni)
– 2 fudbalske lopte
– 2 pištaljke
– Kartice sa stilovima učenja i objašnjenjima
– Majice/dresovi da bi se podelili timovi
– Papirna tabla, markeri, samolepljivi papirići

Priprema:
Pobrinite se da fudbalski teren bude čist i lopte naduvane. Obezbedite dovoljno majica/dresova u različitim bojama za timove. Pripremite kartice unapred.

 

Detaljan opis:

Korak 01 – Detaljno objasnite pravila igranja fudbala. Naučite učesnike osnovama kretanja u fudbalu. Budite sigurni da su svi razumeli igru. Podelite učesnike na timove od po 5 članova. Neka u svakom timu bude jednak broj muških i ženskih učesnika. (15 min)
Korak 02 – Obrazovanje za sport. Objasnite učesnicima da treba da igraju fudbal i da im je jedini cilj da pobede. (10 min)
Korak 03 – Obrazovanje sportom. Unesite nova pravila u igru uz pomoć kojih ćete demonstrirati ovaj koncept učesnicima. Pravila mogu biti:
– Samo žene mogu da dobiju poene,
– Svaki igrač mora da doda loptu tokom napada,
– Muškarci mogu da pucaju na gol samo slabijom nogom, itd. (10 min)
Korak 04
Uvedite treću karticu – Obrazovanje kroz sport. Sadržaj kartica može da bude sledeći (lista nije ograničena):
– Podržite tim snažno i sa uzbuđenjem,
– Sabotirajte svoj tim, dodajte loptu drugom timu,
– Vičite na one koji naprave grešku,
– Budite inkluzivni, dodajte svima,
– Budite nemarni, ne pokazujte zainteresovanost za igru, itd. (10 min)
Korak 05 – Debrifing (30 min):
Započnite diskusiju sa učesnicima posle igre. Postavite im pitanja poput ovih:
– Da li vam se dopala igra?
– Kakav je bio prvi deo?
– Kakav je bio drugi deo? Kako ste se nosili sa ograničenjima?
– Kakav je bio treći deo? Kako ste se osećali u svojoj ulozi?
– Kako ste doživeli ponašanje drugih učesnika?
– Da li biste mogli da prilagodite komunikaciju sa njima i kako?
– Možete li da se setite neke situacije u svakodnevnom životu kao što je ova?
– Šta ste naučili i kako?