НФО ВО СПОРТ

Заклучок

Сега сте подготвени да започнете да експериментирате и да ги вметнувате активностите од неформалното образование во вашите спортски програми. Запомнете, можете да станете стручно лице за ова само преку постојани обиди и повторување, корегирање на грешките и детектирање на сегменти кои може да се подобрат. Се разбира, секогаш можете да ја следите нашата веб-страница и да ја побарате нашата поддршка.

Ви посакуваме среќа во вашата понатамошна работа во процесот на спојување на образованието и спортот!