NFo u sportu

NAĐI RITAM MIRA!

Trajanje: 90 minuta (aktivnost može trajati i kraće u zavisnosti od broja učesnika)
Ciljna grupa: Preko 13 godina – Primenljivo za sve sportove
Veličina grupe: Bilo koji broj učesnika
Ljudski resursi: Jedan facilitator
Potrebno okruženje: Otvoreni prostor (teren, velika prostorija ili spoljno okruženje)
Potrebni materijali: Stolice/jastuci, lopta

 

Ciljevi sesije:
• Promovisanje vrednosti solidarnosti i mira
• Unapređenje veština učesnika u upravljanju konfliktima
• Iskorenjivanje nasilja i negovanje pomirenja

Opis:

Korak 1 (10 minuta):
Objasnite igru:
• Zamolite učesnike da sednu u krug.
• Objasnite im da će ovo biti prilika za njih da podele sopstvena iskustva koja se tiču incidenata vezanih za nasilje ili tenziju, a koja su im se dogodila tokom bavljenja sportom.
• Ohrabrite ih da podele svoje priče o onima koji su prema njima bili agresivni ili o tome kako su oni bili agresivni prema drugima .
• Objasnite pravilo da je jedino osobi koja drži loptu u rukama dozvoljeno da govori dok je drugi slušaju poštujući njenu priču.
• Kako biste učinili da se učesnici osećaju sigurno i samouvereno, kao da biste im objasnili kako ovo funkcioniše, počnite deleći svoje sopstveno iskustvo kao primer koji će oni pratiti.

Korak 2 (60 minuta):
Započnite aktivnost:
• Sprovedite kratku razmenu mišljenja o frazi „nasilje u sportu“ tako što ćete zamoliti učesnike da daju konkretne primere (npr. verbalno nasilje, ismevanje, udaranje, vandalizam i sl).
• Tražite od svih da 5 minuta razmisle o svom iskustvu u sportu i odaberu jedan incident u kome su oni bili žrtve, jedan incident gde su bili izvršioci i jedan gde su bili posmatrači.
• Zamolite učesnike da podele svoja iskustva sa grupom. Govornik treba da drži loptu dok govori i zatim da je prosledi sledećem učesniku.
• Kada učesnici ispričaju svoju priče, zamolite ih da izaberu fizičku vežbu (npr. da skoče 10 puta, urade 5 sklekova, trče 2 kruga oko terena, pogode koš itd.) koju treba da urade svi oni koji su imali slično iskustvo dok su se bavili sportom.
• Pokušajte da ohrabrite sve učesnike da podele bar jedan incident.

Debriefing: (20 minuta)
kada se aktivnost završi, grupa treba da započne proces debrifinga:
• Da li vam je bilo teško da se otvorite i podelite svoje iskustvo? Kako ste se osećali kada ste se prisećali tih teških/neprijatnih trenutaka?
• Zašto se dogodio ovaj nasilni incident?
• Kako ste se osećali kada se incident dogodio? Zašto ste se ponašali na taj način?
• Na koji drugi način ste mogli da se ponašate? Šta je moglo da se uradi da bi se sprečio ovaj incident?
• Kako razumete reč „tolerancija“?
• Kako razumete reč „pomirenje“?
• Zašto su ove vrednosti važne za sport i kako su one povezane?
Ova pitanja su samo indikativna – možete ih promeniti, dodati ili izbaciti neka po svojoj želji.