NFo u sportu

POKRENI SE!

Trajanje: 60 minuta
Ciljna grupa: Preko 16 godina– Primenljivo za sve sportove
Veličina grupe: 10 – 30 učesnika
Ljudski resursi: Jedan facilitator
Potrebno okruženje: Otvoren prostor (teren, velika prostorija ili spoljno okruženje)
Potrebni materijali: Jedna dugačka vrpca/traka
Kartice sa ulogama
Odštampane izjave

 

  Ciljevi sesije:
  • Borba protiv straha i neobaveštenosti
  • Negovanje empatije prema drugima
  • Podsticanje interkulturnog dijaloga

  Opis:

  Korak 1 (10 minuta):
  Objasnite igru:
  • Svaki učesnik će dobiti po jednu karticu sa ulogom. Treba da pokušaju da zamisle tu osobu i uđu u ulogu. Ovo mogu biti neke uloge:
  Vi ste sportista musliman koji živi u zemlji u kojoj su većina ljudi hrišćani.
  – Vi pripadate manjini sa smanjenim finansijskim kapacitetima.
  – U vašem gradu nema sportskih terena ni hala.
  – Vi ste jedini crnac u svoj sportskom timu.
  – Vi ste se tek preselili u Grčku iz Srbije.
  – Vi ste iz Afrike i nikada niste imali priliku da učite neki sport u školi.
  – Vi dolazite iz malog sela u Namibiji.
  – Vi idete u sportsku školu u glavnom gradu vaše zemlje i imate stipendiju za košarku.
  Ova pitanja su samo indikativna – možete ih promeniti, dodati ili izbaciti neka po svojoj želji.
  • Učesnici treba da stanu na startnu liniju. Prva osoba u vrsti drži jedan kraj trake, a svaka sledeća osoba takođe hvata i drži traku kako bi na kraju svi učesnici bili povezani trakom.
  • Objasnite im da ćete pročitati neke izjave i da svaki put kad učesnik smatra da se pročitana izjava odnosi na njegovu ulogu, treba da napravi korak unapred (i dalje držeći traku).

  Korak 2 (40 minuta):
  Započnite aktivnost:
  • Uradite istezanje kako bi se učesnici osećali opušteno, zagrejano i smireno.
  • Zamolite učesnike da uzmu kartice sa ulogama i da ih pročitaju, ne deleći ih sa ostatkom grupe. Dajte im nekoliko trenutaka da razmisle o svojim ulogama i da pokušaju da uđu u njih.
  • Pročitajte izjave:
  – U vašoj kulturi vam nije dozvoljeno da nosite sve što vam se dopada.
  – Nikada se niste osetili diskriminisano zbog svog porekla.
  – Sport je veoma važan i mnogo se promoviše u vašoj zemlji.
  – Nikada se niste osetili usamljeno niti izolovano u timu.
  – Postoje adekvatni sportski objekti u vašem gradu.
  – Možete da priuštite svu sportsku opremu koja vam je potrebna za treninge.
  – Možete da priuštite kupovinu novih patika uza trening svake godine.
  – Možete savršeno da razumete i tečno govorite jezik zemlje u kojoj živite.
  – Ljudi znaju skoro sve o vašoj kulturi, običajima i tradiciji.
  Ove izjave su samo indikativne – možete ih promeniti, dodati ili izbaciti neke po svojoj želji..

  * Postoji velika šansa da će tokom kretanje traka pući ili će učesnici početi da se žale/svađaju zbog pucanja trake. Posmatranje njihovih reakcija (i kasnije osvrtanje na njih) predstavlja deo procesa.

  Debriefing: (10 minuta)
  Kada se aktivnost završi, grupa treba da započne proces debrifinga:
  • Kako ste se osećali kada ste dobili uloge? Da li ste sreli nekoga ko je u takvoj situaciji dok ste se bavili sportom?
  • Kako ste se osećali kada ste pravili korake unapred ili ostajali da stojite na mestu?
  • Možete li da pogodite uloge drugih učesnika? Vreme je da ih otkrijemo!
  • Da li ste osećali da se vaša prava ne poštuju ili da im nemate pristup?
  Ova pitanja su samo indikativna – možete ih promeniti, dodati ili izbaciti neka po svojoj želji.