NFo u sportu

NEKA SE LOPTA KOTRLJA!

Trajanje: 45 minuta
Ciljna grupa: Preko 13 godina – primenljivo na svaki sport
Veličina grupe: Minimum 10 učesnika
Ljudski resursi: Dva facilitatora
Potrebno okruženje: Otvoren prostor (teren, velika prostorija ili spoljno okruženje)
Potrebni materijali: 2 lopte
Lepljiva traka (po izboru)
2 pištaljke

Ciljevi sesije:
• Prepoznavanje značaja timskog rada i saradnje
• Poštovanje sportskih radnika i sudija
• Priznavanje opozicije kao neophodne komponente demokratije

Opis:

Korak 1 (10 minuta):
Objasnite igru:
• Napravite dva velika kruga na terenu koristeći lepljivu traku. Treba da budu dovoljno veliki da neki od učesnika u njima igraju igru sa loptom (veličina krugova treba da bude prilagođena zahtevima konkretnog sporta. Alternativno, možete da koristite linije i oblike koji su već regularno iscrtani na terenu za dati sport).
• Podelite učesnike u dve jednake grupe – Tim A i Tim B, koji će se takmičiti jedan protiv drugog.
• Izaberite po jednog volontera iz svake grupe koji će imati ulogu sudije. Dajte svakom sudiji pištaljku.
• Sudije treba da zamene mesta (sudija izabran iz tima A treba da sudi timu B i obrnuto).
• Facilitatori postavljaju pravila igre: lopta treba da se ostane unutar kruga (npr. odbojka: lopta treba da se udara samo sa dve ruke, košarka: lopta sme da se doda samo ako je bar jednom dotakla pod, fudbal: možete dodati nogu samo levom nogom itd.).
• Sudije treba da proveravaju da li timovi prate data pravila kako bi postigli poen. Svaki put kada naprave grešku, gube jedan poen. Facilitatori upisuju rezultat u skladu sa odlukama sudija.
• Pobeđuje tim koji dobije najviše poena.

Korak 2 (25 minuta):
Započnite aktivnost:
• Pre početka aktivnosti, facilitatori razgovaraju sa sudijama nasamo. Oni imaju tajnu ulogu! Svaki put kada facilitatori naprave određeni gest (npr. dodiruju kosu, kašlju itd.), sudije treba da pronađu način da pokvare igru. Takođe bi trebalo da se dogovore oko signala koji znači „vratiti se u normalu“. Međutim, igrači ne smeju da znaju ovu tajnu! Na primer, mogu:
– da zazvižde i prekinu igru bez ikakvog razloga,
– da napuste krug i ne prate igru,
– da ometaju neke igrače,
– da bace loptu van kruga i sl.
Ovi predlozi su samo indikativni – možete ih promeniti, dodati ili izbaciti neke po svojoj želji.
• Dok timovi igraju, sudije u tajnom dogovoru sa facilitatorima (po jedan facilitator za svaki tim) igraju svoje uloge.

Debriefing: (10 minuta)
Kada se aktivnost završi, grupa treba da započne proces debrifinga:
• Kako ste se osećali dok ste se takmičili protiv drugog tima? Šta je bilo smešno, zabavno ili uzbudljivo?
• Da li bi vam bilo jednako zabavno da niste imali protiv koga da se takmičite?
• Kako ste se osećali u vezi sa ponašanjem sudija? Da li ste primetili nešto čudno ili neobično?
• Kako ste se osećali pri saradnji sa drugim članovima tima? Da li bi bilo moguće da postignete svoj cilj kao tim da niste sarađivali? Da li je vaš timski rad bio uspešan?
Ova pitanja su samo indikativna – možete ih promeniti, dodati ili izbaciti neka po svojoj želji.