NFo u sportu

SVI ZA JEDNOG, JEDAN ZA SVE!

Trajanje: 30 minuta
Ciljna grupa: Preko 13 godine – Primenljivo za sve sportove
Veličina grupe: Minimum 10 učesnika
Ljudski resursi: Jedan facilitator
Potrebno okruženje: Otvoren prostor (teren, velika prostorija ili spoljno okruženje)
Potrebni materijali:
 – Lepljiva traka (po izboru)
 – 1 štoperica (po izboru)

 

   

  Ciljevi sesije:
  • Negovanje ukupnog uspeha tima
  • Izgradnja poverenja
  • Podsticanje saradnje i timskog rada

   

  Opis(20 minuta)
  Učesnici stoje u krugu (koji ste nacrtali lepljivom trakom) ili u okviru linija terena i druže se dok facilitator ne pljesne. U tom trenutku učesnici prestanu da se pomeraju i pokušavaju da se uhvate za ruku sa osobom koja im je preko puta u krugu. Ponavljajte proces tako da se svaki učesnik drži za ruke sa po dva različita učesnika. Kao rezultat, grupa će napraviti ljudsko klupko, a cilj će im biti da ga raspetljaju. Pravila:
  • Ne smeju da puste ruke drugih učesnika .
  • Ne smeju da stanu na linije koje ih ograničavaju.
  • Bilo koje pravilo koje ubaci facilitator.
  Da biste igru učinili težom, možete da date učesnicima ograničeno vreme da raspetljaju klupko.

   

  Debriefing (10 minuta)
  Kada se aktivnost završi, grupa treba da započne proces debrifinga:
  • Kako ste se osećali tokom aktivnosti?
  • Kako ocenjujete svoj nivo saradnje?
  • Da li ste imali problema pri postizanju cilja i kako ste ih prevazišli?
  • Kako ste donosili odluke?
  • Kakav je osećaj kada ste bili uspešni ili niste bili uspešni?
  • Koji principi mogu takođe da se primene i na vaš sport?
  Ova pitanja su samo indikativna – možete ih promeniti, dodati ili izbaciti neka po svojoj želji.