NFo u sport

Zaključak

Sada ste spremni da počnete da eksperimentišete i integrišete aktivnosti neformalnog obrazovanja u svoje sportske programe. Zapamtite: možete postati eksperti u ovome samo ako pokušavate i ponavljate, ispravljate greške i unapređujete okruženje. Naravno, uvek možete da se vratite na našu web stranu i da se sa nama konsultujete i tražite podršku.

Želimo vam sreću u vašem budućem radu na približavanju obrazovanja i sporta!