sport u nfo

PROMENI NAOČARE

Kratak pregled: Ovo je aktivnost na otvorenom tokom koje učesnici istražuju sportske mogućnosti i prepreke na određenim mestima iz perspektive marginalizovanih osoba.

Kategorije kompetencije:
– Komunikacija na maternjem/stranom jeziku
– Društvene i građanske kompetencije, jednakost
– Kulturna svest, solidarnost, inkluzija
– Osećaj za inicijativu, preduzetništvo, proaktivnost

Trajanje: 3 sata i 20 minuta
Ciljna grupa: 16 i više godina
Učesnici: 12-30 učesnika
Materijali i okruženje:

– Stare naočare koje već imate ili ćete ih kupiti u prodavnici polovnih stvari
– Lopta za fudbal, košarku, odbojku – po jedna za svaki sport
– Mobilni telefoni za fotografisanje
– Računar i projektor

Priprema:

Obezbedite dovoljno naočara ili ramova. Možete koristiti i naočare za plivanje ili sijanje kao zabavan osvrt na raznovrsnost sportova.

Detaljan opis:

Korak 01 – Sprovedite razmenu mišljenja sa celom grupom kako biste odredili marginalizovane kategorije za ovu aktivnost. To mogu biti osobe sa invaliditetom, migranti ili novopridošlice u gradu, neke druge društvene grupe kao što su deca samohranih roditelja itd. (20 min)
Korak 02 – zamolite svakog učesnika da izabere jednu ulogu. Objasnite učesnicima da nije zadatak da oponašaju ulogu koju su izabrali već da posmatraju okruženje i zamišljaju situacije kroz koje bi prolazili u ovoj ulozi. Kako bi bilo da ste u koži te osobe?
Korak 03 – Podelite učesnike na tri grupe na osnovu tri sporta (košarka, fudbal i odbojka). Objasnite da je njihov zadatak da izađu napolje, istraže okruženje i pokušaju da igraju određeni sport. Cilj je da se utvrdi da li ima sportskih terena, koliko su blizu, da li su dostupni svima i da li postoje neke druge prepreke za marginalizovane osobe. Recite učesnicima da, ako ne pronađu zvaničan teren u blizini, mogu da pokušaju da igraju u improvizovanom bezbednom okruženju koje su sami organizovali.
Korak 04 – Zamolite učesnike da što više upotrebe maštu i da ne posmatraju samo fizičke aspekte sporta. Treba takođe da razmišljaju o organizacionim i društvenim aspektima sa kojima se mogu suočiti određene grupe.
Korak 05 – Dajte instrukcije učesnicima da prave fotografije kako bi dokumentovali svoje zaključke. Fotografije treba da budu bez naslova kada se učesnici vrate. Svaka fotografija predstavlja određenu marginalizovanu grupu
Korak 06 – Podelite naočare učesnicima. Pošaljite ih napolje da se bave zadatom aktivnošću. (2 sata)
Korak 07 – Nakon povratka, prikažite fotografije bez naslova svim učesnicima tako da oni mogu da pretpostave koja je fotografija povezana sa kojom marginalizovanom grupom. Nakon toga, zamolite svaki tim da predstavi i objasni svoje viđenje fotografija. (30 min)
Korak 08 – Debrifing (30 min)
Nastavite sa predstavljanjem fotografija / izložbom o otvorite strukturisanu diskusiju. Postavite učesnicima sledeća pitanja:
– Šta se dogodilo? Da li ste uživali u aktivnosti? Zašto? Zašto ne?
– Šta vas je najviše iznenadilo od zaključaka do kojih ste došli?
– Zašto ste izabrali baš ovaj primer?
– Kako biste ocenili dostupnost sporta koji ste praktikovali osobama koje pripadaju određenim grupama?
– Koje prethodne ideje i stereotipe ste imali o osobi čiju ste ulogu izabrali? Kakav je to uticaj imalo na način na koji ste sproveli aktivnost i na ono što ste „odabrali da vidite“?
– Da li vam je ova vežba omogućila da osetite empatiju prema marginalizovanim osobama?
– Šta ste naučili o sebi?