sport u nfo

SKRIVENA PRAVILA

Kratak pregled: Ovo je igra rukometa u kojoj učesnici nisu u potpunosti svesni svih pravila, što će izazvati pomešana osećanja među učesnicima.

Kategorije kompetencije:
– Komunikacija na maternjem/stranom jeziku
– Društvene i građanske kompetencije, jednakost
– Kulturna svest, solidarnost, inkluzija
– Demokratsko građanstvo, participacija
– Strateško razmišljanje
Trajanje: 70 minuta
Ciljna grupa: bilo koja starosna grupa
Učesnici: 14-28 učesnika
Materijali i okruženje:

– Teren za rukomet (otvoreni ili zatvoreni) ili improvizovano igralište
– 2 lopte za rukomet
– 2 pištaljke
– Majice/dresovi da bi se odvojili timovi
– Zaštitna oprema za golmane (ako odlučite da ih uključite u igru).

Priprema:

Pobrinite se da teren bude čist, a lopte napumpane, kao i da imate dovoljno majica/dresova u različitim bojama za svaki tim.

Detaljan opis:

Korak 01 – Podelite učesnike u timove od po 7 članova (6 članova u slučaju da imate manje golove i odlučite da igrate bez golmana). Neka u svakom timu bude jednak broj muških i ženskih članova. (15 min)
Korak 02 – Objasnite posebna pravila igre i recite učesnicima da ćete ih izgovoriti samo jednom i da je potrebno da vas pažljivo slušaju. Učesnici treba da postignu poene tako što ubacuju loptu u gol rukama igrajući u timu. Nije im dozvoljeno da se kreću sa loptom. Dakle, čim igrač dobije loptu, mora da je doda drugome; može da pivotira i doda loptu sledećem igraču tokom 5 sekundi. Poeni se dobijaju kada tim ubaci loptu u gol suprotnog tima. Nemojte dati nikakve druge instrukcije, čak i ako ima dodatnih pitanja.
Korak 03 – Započnite igru ali imajte u vidu da postoji i skriveno pravilo koje nije poznato učesnicima. Skriveno pravilo podrazumeva da je poen validan jedino ako je tim dodavao loptu između sebe tako da je najmanje 5 članova tima dotaklo u toku jednog napada. Pustite timove da igraju igru. Svaki put objavite da li je poen validan ili ne, ali nemojte otkriti skriveno pravilo. (10 min)
Korak 04 – Napravite pauzu tokom koje će timovi diskutovati u 3-4 minuta. Nastavite igru još 10 minuta. (15 min)
Korak 05 – Očekujte da će biti igrača koji će otkriti skriveno pravilo i onih koji neće. Pustite nekoga od učesnika da objasni pravilo drugima na kraju igre. (5 min)
Korak 06 – Debrifing (25 min)
Postavite sledeća pitanja:
– Da li vam se dopala igra?
– Kako ste se osećali kada ste pogodili (ili niste) skrivena pravila?
– Zašto su igrači koji su pogodili pravilo objasnili (ili nisu) to pravilo drugima?
– Možete li da povežete igru sa nekim aspektima participacije?
– Možete li da podelite sa drugima u kojim situacijama se osećate osnaženo da učestvujete, a kada ne?
– Šta ste naučili?

Varijacije: Skriveno pravilo može biti različito od navedenog, pa tako može da se tiče različitih tema. Na primer: poen je validan samo ako ga postigne učesnik ženskog roda.