Nfo u sportu

NFO – pokaži mi svoje pravo lice!

Prvo treba da se upoznate sa konceptom NFO i njegovim elementima kako biste mogli da primenite metode NFO u svom radu. Pa hajde da počnemo od toga.

Neformalno učenje je učenje koje se događa pored formalnog učenja ili kao alternativa formalnom učenju. U nekim slučajevima ono se takođe strukturira u skladu sa određenim formama obrazovanja i treninga; međutim, njega karakterišu fleksibilnost i tendencija da se lakše prilagođava potrebama i zahtevima određene ciljne grupe. Neformalno obrazovanje je vrsta učenja koje se ne dobija kroz obrazovne institucije i tipično se za njega ne dobija sertifikat. Ono je, međutim, dobro strukturirano i definisano u smislu ciljeva učenja, vremena učenja i podrške u učenju; ono je dobro isplanirano sprovedeno i nije samo nasumični skup aktivnosti čiji cilj i željeni rezultati deluju mutno i neodređeno.

Zapravo, NFO se sastoji od nekoliko elemenata koji mogu da imaju forme slične ili različite od modela formalnog obrazovanja i njihove kombinacije kreiraju jedinstveno iskustvo učenja sa ponekad neočekivanim pozitivnim rezultatima! Pitate se koje su to karakteristike?

Pogledajte!